Analizy materiałów cz. III: jeden materiał – kilka stałych miejsc składowania (nowa konfiguracja magazynu).

Zanim przejdziemy do kontynuacji cyklu artykułów o analizie stałych miejsc składowania i materiałów zaopatrujących produkcję, podsumujmy jak udało się zredukować problemy, które ograniczały optymalizację i redukcję czasów kompletacji zleceń. Tak więc ustalono sekcje magazynowe dla materiałów rozmieszczanych podczas przyjęcia dostawy, tak aby znajdowały się jak najbliżej stałego miejsca składowania. Ten krok umożliwił rozmieszczanie materiałów w sposób maksymalnie skracający odległość względem przypisanych stałych miejsc składowania, czego efektem była redukcja czasu uzupełnienia tegoż stałego miejsca. Dzięki transakcji COOIS udało się uzyskać dane na temat docelowych miejsc zużycia komponentów do zleceń produkcyjnych (stanowiska produkcyjne). Z ustalonych miejsc składowania zaopatrywaliśmy produkcję, dlatego chcieliśmy, aby znajdowały się one jak najbliżej miejsca wydania do produkcji.  Kolejnym milowym krokiem było przypisanie stałych miejsc dla materiałów, uwzględniając ich wagę, rotację i wariantowość specyfikacji materiałowej w której skład wchodził dany komponent. Dzięki transakcji SQVI udało się przygotować raport, który pozwolił na najbardziej optymalne przypisanie komponentów do stałych miejsc składowania.

Efekty powyższych optymalizacji wpłynęły pozytywnie na redukcje czasu kompletacji, jednak wciąż można było osiągnąć więcej. Należało tylko znaleźć odpowiedź na następujące pytanie: jak przypisać materiał do miejsca stałego, jeśli jego rozchód odbywa się w proporcjach jak na poniższym obrazku?.

Rys. 1. wydania materiałów do produkcji z przypisanego miejsca stałego.

Jak widać na powyższym screenie, materiał wydawano do zleceń produkcyjnych w różnych, oddalonych od siebie obszarach hali produkcyjnej, mniej więcej w takich samych proporcjach. W tym przypadku żadne analizy ani raporty na nic by się nie zdały, ponieważ sukces zależał tylko od konfiguracji magazynu.

Niestety nasz poziom wiedzy, jako użytkowników końcowych nie był na tyle wysoki, aby móc precyzyjnie określić co chcemy osiągnąć w SAP. Kierując prośbę do supportu (w innym kraju), zgłaszaliśmy iż chcemy do jednego materiału przypisać więcej stałych miejsc składowania. Nasz brak znajomości pojęć i terminologii SAP oraz bariera językowa, była przyczyną odpowiedzi typu: nie da się do jednego materiału przypisać więcej niż 1 stałe miejsce składowania. Będzie to możliwe podczas konfiguracji magazynu przy długo oczekiwanej implementacji SAP EWM (na zapowiadane wdrożenie jednak trzeba było czekać kilka lat). To był moment, w którym należało zapytać o pomoc innych użytkowników SAP za pośrednictwem portalu: forumsap.pl.

Nie trzeba było długo czekać na propozycję usprawnienia1. Rozwiązanie problemu znajdowało się jak zwykle w granicach standardu jaki oferuje SAP i to nie koniecznie EWM. Okazało się, że jednak można to osiągnąć odpowiednią konfiguracją w SAP ERP. To prawda, iż w jednym typie magazynu można przypisać tylko jedno stałe miejsce składowania. Ale nie ma ograniczeń co do ilości typów magazynu, w których to można przypisać „dodatkowe” stałe miejsce dla materiału. I to właśnie o utworzenie dodatkowych typów powinniśmy wnioskować do supportu.
W standardowej konfiguracji SAP istnieje jeden typ magazynu, z którego zaopatrujemy produkcję i jest to typ 100. Należało więc stworzyć dodatkowe typy magazynów, tak jak obrazuje to poniższy obrazek.

Rys. 2. Wydanie tego samego materiału ze stałych miejsc składowania, przypisanych do różnych typów magazynu

Na tym zakończyła się rola użytkowników końcowych. Z tego względu, iż nie mamy dostępu do przewodnika customizacji, resztę pracy wykonał dział supportu, w następujący sposób:

  1. Utworzono dodatkowe typy magazynu dla ustalonych miejsc składowania
  2. Zdefiniowano dodatkowe ruchy WM dla każdego z nowych typów magazynów
  3. Ustalono dodatkowe strategie wyszukiwania typu magazynu źródłowego, uwzględniając nowe typy ruchów
  4. Zdefiniowane dodatkowe typy magazynów zaopatrujących produkcję
  5. Zmieniono dla obszaru zaopatrzenia produkcji domyślny typ magazynu produkcyjnego (w rekordzie cyklu sterującego – LPK2), na nowy (ustalony w pkt. 1)
  6. Zdefiniowano nowe rodzaje zapotrzebowań

To pozwoliło na przypisanie w danych podstawowych materiałów jednego miejsca stałego, dla każdego typu magazynu osobno. Zmiany w konfiguracji magazynu obrazuje poniższy obrazek.

Rys. 3. Nowa konfiguracja magazynu w SAP

Jak to zostało zrobione? Czy to prawda, że można to zrobić bez jakiejkolwiek ingerencji w kod programu SAP, tylko i wyłącznie w granicach standardu? Czy odpowiedź z forum, wedle której ten zabieg jest stosunkowo prosty i wykonalny w zaledwie kilka godzin, jest prawdą? Sprawdźmy to opierając się na dostępnej w sieci dokumentacji SAP2.

Podczas definiowania nowego typu magazynu należy m.in. ustawić sterowanie rozmieszczeniem zapasów. Na podstawie ustalonej na tym poziomie strategii, SAP będzie automatycznie wyszukiwał docelowe miejsce składowania podczas rozmieszczania materiałów na magazynie. To samo się tyczy strategii wydania zapasu. W przypadku tworzenia typu magazynu dla stałych, ustalonych miejsc składowania należy ustawić strategię wydania zapasu na „ustalone miejsca składowania”. W dalszym etapie pozostanie już tylko kwestia utworzenia odpowiednich miejsc składowania w nowo-utworzonym typie magazynu (transakcja LS01N). W taki sposób zdefiniowane zostały typy magazynów dla stałych miejsc, tj.: 701, 702, 703, 704.

Definicji typów magazynu możemy dokonać bezpośrednio z przewodnika konfiguracji SPRO, poprzez menu: Obsługa Logistyki->Gospodarka Magazynowa->Dane podstawowe->Definiowanie typu magazynu.

 

Ten etap już jest załatwiony, jednak na jakiej podstawie system ma wiedzieć, że podczas kompletacji zlecenia przeniesienia materiał ma zostać pobrany ze stałego miejsca składowania w typie magazynu 701 a nie np. 702?

W celu konfiguracji tych zależności należy zdefiniować nowe rodzaje ruchów na magazynie, na podstawie, których zdefiniować można strategię poboru materiałów do zleceń produkcyjnych. Definicji nowego ruchu można dokonać na podstawie „kopii” już istniejącego ruchu WM, poprzez kopiowanie wpisów. Jednak samo opracowanie strategii i jej przypisanie do nowego rodzaju ruchu nie wystarczy. Pozostaje pytanie: skąd system ma wiedzieć, żeby właśnie tego konkretnego ruchu użyć?

Ruch magazynowy musi się odnosić do referencji. Zwalniając zlecenie produkcyjne, system w tle wykonuje „przygotowanie materiału w WM” i tworzy zapotrzebowanie przeniesienia materiału z magazynu na produkcję. Na podstawie tego zapotrzebowania pracownik magazynowy tworzy zlecenie przeniesienia. Właśnie na tym etapie, tj. w momencie tworzenia zlecenia przeniesienia system odniesie się do odpowiedniego referencyjnego typu zapotrzebowania i tym samym będzie wiedział, którego ruchu użyć3.

Teraz pozostało już tylko zdefiniowanie nowych rodzajów zapotrzebowań dla każdego z ruchu i przypisanie ich podczas konfigurowania ruchu (na poniższym przykładowym screenie widać, że ustalono nowy typ zapotrzebowania “1” i przypisano go definiowanego ruchu). Zarówno definiowanie nowego rodzaju ruchu jak i typu zapotrzebowania można dokonać poprzez menu: SPRO->Obsługa Logistyki->Gospodarka Magazynowa->Operacje->Transporty …

 

Ostatnim etapem była zmiana cyklu sterującego dla każdego z obszaru zaopatrzenia produkcji i ustawienie poprzez transakcję LPK2 nowego typu magazynu zaopatrującego produkcję – ta czynność została wykonana na poziomie użytkownika końcowego.

Powyższe dowodzi, iż problem z czasem kompletacji zleceń i długich przebiegów, faktycznie może zostać rozwiązany standardową konfiguracją w SAP ERP, bez konieczności stosowania żadnych rozszerzeń. Jednak nie trzeba było czekać na planowaną implementację SAP EWM. Dzięki odpowiedniej konfiguracji w SAP ERP udało się rozwiązać problem znacznie szybciej.

  1. Link do wątku: https://forumsap.pl/viewtopic.php?f=2&t=6519
  2. Link do SAP Help portal z definicją typu magazynu: https://help.sap.com/saphelp…
  3. Link do SAP Community Wiki z artykułem na temat konfiguracji typów ruchów w WM https://wiki.scn.sap.com/wiki…

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.