Automatyczne rozliczanie otwartych pozycji konta rozliczeniowego księgi głównej

Rozliczenia, konto rozliczeniowe

Pamiętam jak praco- i czasochłonne było analizowanie zapisów na koncie np. świadczeń rzeczowych dla pracowników w starym systemie przed wdrożeniem SAP-a. Eksportowanie zapisów do Excela i sprawdzanie, które pozycje są już rozliczone, a które nie. Czy SAP usprawnił ten proces? Zdecydowanie tak. Co więcej mit, który się słyszało przed wdrożeniem „Jak wdrożą SAP-a, to wszystko będzie księgowało się samo” jest po części prawdziwy. Nie dość, że nie trzeba ręcznie wybierać pozycji do rozliczenia, to jeszcze można tak ustawić system, żeby transakcja uruchamiała się automatycznie w tle. Ale zacznijmy od początku…

Konto rozliczeniowe służy do rozliczenia złożonych operacji gospodarczych. Przykładem takiego konta mogą być konto rozliczenia świadczeń rzeczowych dla pracowników lub dostawy niefakturowane.

W trakcie operacji gospodarczych powstaje na koncie wiele zapisów po stronie Winien i Ma, których saldo wynosi zero. Generowanie raportów zawierających te pozycje i analizowanie ich jest stratą czasu. Na szczęście SAP daje nam możliwość rozliczenia tych pozycji i generowanie raportów, które pokażą nam jedynie nierozliczone pozycje składające się na saldo konta.

Można tego dokonać zarówno manualnie używając transakcji F-03 i F-04 lub automatycznie przy pomocy transakcji F.13.

Open Item Management

Należy pamiętać, że rozliczenia można dokonać jedynie na kontach, które mają w swoich ustawieniach zaznaczone pole Open Item Management. Możemy tego dokonać przy pomocy transakcji FS00:

Treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się login aby uzyskać pełny dostęp.
Jak widać poniżej pozycje konta są rozliczone (raport został wygenerowany dla wszystkich pozycji otwartych i rozliczonych)

Jeżeli wygenerujemy raport jeszcze raz, tylko dla otwartych pozycji, to te dwie linie nie będą w nim widoczne. A jeżeli zaksięgujemy na koncie nowe pozycje, to SAP automatycznie je rozliczy zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

I takim sposobem mamy czas na kawę, skoro SAP za nas księguje 😊

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.