Available-to-promise (ATP), czyli jak stworzyć wartość dodaną dla klienta w standardzie SAP

Czym jest ATP? Spełnia oczekiwania klienta, czy może poza nie wykracza? Jak wygląda wykorzystanie ATP w praktyce? Co musi się wydarzyć w organizacji, by taką funkcjonalność wdrożyć oraz czego muszą użytkownicy być świadomi, by ATP zwracało właściwe dane i stało się realną wartością dodaną dla najważniejszej osoby w organizacji, jaką jest klient? W tymże oraz kolejnych wpisach, postaram się znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania, poprzez przybliżenie praktycznego wykorzystania ATP zarówno w zleceniach sprzedaży, zamówieniach, jak i raportowaniu.

Co oznacza ATP? W Wikipedii przeczytamy, że Available-to-promise (ATP)is a business function that provides a response to customer order enquiries, based on resource availability. It generates available quantities of the requested product, and delivery due dates. Therefore, ATP supports order promising and fulfillment, aiming to manage demand and match it to production plans.

Mówiąc w najprostszy sposób, dzięki ATP, jesteśmy w stanie potwierdzić dostępność w przyszłości konkretnego materiału, dla konkretnego klienta. Dzisiejszy artykuł poświęcę ATP w zleceniach sprzedaży.

Zacznijmy od utworzenia zlecenia sprzedaży.

VA01 – tworzenie zlecenia sprzedaży. Wprowadzamy zleceniodawcę i odbiorcę materiałów, żądaną datę dostawy, indeksy materiałów, ilości, składy, ceny. Część tych danych może być uzupełniana automatycznie.

 

Dla pozycji, których realizacja zgodna z żądaną datą dostawy jest niemożliwa ze względu na brak dostępności materiału, wyświetlana jest kontrola dostępności:

 

System pyta użytkownika, którą opcję dostawy wybiera:

  1. Dostawa wg żądanej daty niemożliwa – dla przypadku, kiedy dla żądanej daty dostawy nie ma możliwości zrealizowania dostawy (materiał nie będzie dostępny dla tego zlecenia sprzedaży). To opcja dla sytuacji, kiedy klient nie wyraża zgody na jakiekolwiek opóźnienie w stosunku do żądanej daty dostawy.
  2. Dostawa kompletna – dla przypadku, kiedy klient nie akceptuje dostaw częściowych, ale jest w stanie zaakceptować opóźnienie. Możemy do niego dostarczyć wyłącznie dostawę kompletną dla danej pozycji.
  3. Dostawy częściowe – kiedy klient akceptuje dostawy częściowe. Materiały zostaną dostarczone w kilku transzach, w terminach wskazanych przez ATP.

Użytkownik musi podjąć decyzję, który wariant jest akceptowalny przez klienta. W powyższym przykładzie widzimy, że dany materiał nie będzie dostępny na 05.07. Należy więc ustalić z klientem, czy dostawy mamy nie realizować, bo po tym terminie materiału nie będzie już potrzebował, czy może chce dostawy kompletnej, którą w tym przypadku możemy zrealizować dopiero na 23.08., czy też zechce przyjmować dostawy częściowe, bo biorąc pod uwagę dostępność, 9 szt. możemy wysłać na 17.08., a pozostałe 66 szt. na 23.08.

Po podjęciu decyzji i zaakceptowaniu jednej z możliwości, na poziomie zlecenia sprzedaży, mamy możliwość wyświetlenia:

  •  Kontroli dostępności pozycji – ekran prezentowany powyżej, na którym zawsze możemy zmienić raz podjętą decyzję.
  •  Przeglądu dostępności – przegląd globalnej sytuacji ATP dla danego materiału. To nic innego, jak przejście do transakcji CO09, o której w kolejnych wpisach.
  •  Linii harmonogramu dla pozycji – wskazanie daty dostępności materiału w magazynie po kontroli jakości – na przykładzie poniżej widzimy konsekwencję decyzji, którą należało podjąć na ekranie kontroli dostępności.

Ja wybrałem opcję trzecią, dostaw częściowych. Klient chciał otrzymać materiał 05.07., natomiast my, biorąc pod uwagę termin zaplanowanej produkcji, będziemy w stanie zrealizować zamówienie w dwóch partiach po 9 szt. i 66 szt., odpowiednio na 17.08. i 23.08. O potencjalnym opóźnieniu możemy poinformować klienta z wyprzedzeniem. Możemy również zrobić wszystko, by produkcję lub dostawę przychodzącą przyspieszyć, a tym samym dotrzymać żądanej daty dostawy.

 

Istnieje również opcja wyboru „Kompletna dost.”. W tym przypadku system, jako datę dostępności materiałów, wskaże datę dostępności ostatniego z nich. Oznacza to dosłownie, że będzie próbował zrealizować zlecenie sprzedaży wyłącznie w całości.

 

Warto w tym punkcie wspomnieć o możliwości dookreślenia granicy tolerancji zaniżonej i zawyżonej dla wysyłki, która w przypadku dostawy kompletnej może być bardzo pomocna. Jeżeli klient dopuszcza dostawę, której z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie zrealizować w 100%, a jedynie w 97%, ustawiając odpowiednio parametr „Toler.dost.zaniżonej” określony procentowo, system pozwoli utworzyć dokument dostawy wychodzącej na mniejszą ilość mieszczącą się w określonym i akceptowalnym przedziale. Unikniemy tym samym przypadku, kiedy system czeka na 1 szt., a ta została np. uszkodzona i nie może zostać załadowana.

 

Ustawienie tolerancji w danych podstawowych klienta kopiowane jest do tolerancji dostawy na pozycji zlecenia sprzedaży.

Właściwie skonfigurowane zlecenie sprzedaży, zawsze zgodnie z oczekiwaniem i wymaganiami klienta, zapisujemy lub realizujemy, tworząc dostawę wychodzącą, zlecenie transportowe oraz, po wydaniu, fakturę.

Jak widzimy na powyższym przykładzie, dzięki ATP, mamy możliwość, już na etapie tworzenia zlecenia sprzedaży, sprawdzenia realnej dostępności materiałów. W przypadku zagrożenia, że żądana data dostawy wskazana przez klienta może nie zostać dotrzymana, mamy możliwość natychmiastowego działania. Możemy zweryfikować moce produkcyjne, podjąć próbę przyspieszenia zakupów towarów handlowych, a także poinformować klienta  o zagrożeniu i ustalić z nim plan działania.

Komentarze o “Available-to-promise (ATP), czyli jak stworzyć wartość dodaną dla klienta w standardzie SAP

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.