Powstaje ostateczna wersja strony.

Powstaje druga wersja docelowa wersja portalu do Polskiej Grupy Użytkowników SAP na www.sapusers.pl