Utworzenie I wersji strony

Zostaje utworzona pierwsza wersja portalu internetowego Grupy na serwerze testowym.