BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.4.9//EN TZID:Europe/Warsaw X-WR-TIMEZONE:Europe/Warsaw BEGIN:VEVENT UID:100@sapusers.pl DTSTART;TZID=Europe/Warsaw;VALUE=DATE:20180613 DTEND;TZID=Europe/Warsaw;VALUE=DATE:20180615 DTSTAMP:20180119T071210Z URL:https://sapusers.pl/events/warsztaty-szefow-logistyki-logdays-2018/ SUMMARY:Warsztaty szefów logistyki LogDays 2018 DESCRIPTION:LogDays to:\n\n Dwa dni merytorycznych warsztatów dla szefów logistyki\, które odbywają się w małych grupach osób rzeczywiście z ainteresowanych tematem. Każdy uczestnik tworzy własną\, unikatową ścieżkę warsztatów – na LogDays bierzesz udział w tych warsztatach \, które Cię interesują.\n Bardzo praktyczny program\, który odnosi s ię do najgorętszych tematów w branży – uczestnicząc w LogDays dow iesz się\, jak radzić sobie z największymi problemami i wyzwaniami w 2 018 roku. Program LogDays powstaje na podstawie wywiadów z logistykami - bez marketingowego przekazu.\n Studia przypadków z konkretnych firm  – część warsztatów prowadzą sami szefowie logistyki\, którzy zreal izowali ciekaw projekty i chcą się podzielić swoim doświadczeniem –  uczysz się na przykładach i błędach innych dzięki czemu nie musis z wyważać raz otwartych drzwi.\n Salon technologiczny\, a w ramach nieg o praktyczne pokazy najnowocześniejszych technologii. Wyjątkowa okazja d o przetestowaniach rozwiązań.\n Specjalnie przygotowana gra logistyczn a – sprawdzony sposób na skuteczną integrację wszystkich uczestnikó w LogDays.\n Okazja do zbudowania trwałych relacji w branży – dzięk i warsztatom nie tylko spotkasz szefów logistyki z innych firm\, ale poz nasz ich problemy i doświadczenia.\n\nCo da Ci udział w LogDays?\n\n Pr zećwiczysz w trakcie warsztatów zagadnienia poruszone na VIII Ogólnopo lskim Kongresie Magazynowania i Logistyki (listopad 2017r.) – najlepie j ocenionych prelegentów Kongresu zaprosiliśmy do poprowadzenia warsztat u na LogDays (warsztaty będą nawiązywać do dyskusji i pytań z Sali)\ n Poznasz od podszewki najgorętszy trend w logistyce w 2017 roku - ro zszerzanie rzeczywistości logistycznej - dowiesz się po co tak naprawd ę rozszerzać rzeczywistość logistyczną\, poznasz swoją rolę w budow aniu strategii zarządzania danymi\, wykorzystywanymi w logistyce i dowie sz się jak poprawnie integrować dane.\n Dowiesz się jak skutecznie ra dzić sobie na trudnym rynku pracy z brakami kadrowymi i dużą rotacją pracowników – o jakich elementach strategii HR-owej firmy musisz wiedz ieć\, kiedy szukasz rąk do pracy oraz jakich błędów musi się wystrze gać motywując do pracy różne pokolenia pracowników\n Przekonasz się \, jak usprawniają logistykę firmy\, profesjonalnie obsługujące sprze daż z wielu kanałów – jak budowały strategię logistyki dla e-comme rce\, jak godzą B2B z B2C\, gdzie widzą potencjał do optymalizacji\, a także jak diagnozowały preferencje i potrzeby klienta indywidualnego w s wojej branży\n Nauczysz się przekładać potrzeby logistyczne na języ k inwestycji w automatykę dużą i małą – od fazy diagnozowania zmi an na rynku\, przez analizę swoich możliwości logistycznych\, wybór ro związań i dostawców\, źródeł finansowania\, aż po realizację i dos trajanie projektu.\n\nDo udziału w LogDays zapraszamy:\n\n szefów logis tyki w firmach produkcyjnych\,\n szefów logistyki w firmach handlowych\, \n logistyków zatrudnionych w firmach świadczących usługi logistyczne \,\n dyrektorów operacyjnych\,\n logistyków odpowiedzialnych za obsłu gę internetowych kanałów sprzedaży\,\n szefów centrów i sieci dystr ybucyjnych\n\nLogDays 2018 ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://sapusers.pl/wp-content/uploads/2017/12/i nnovation.jpg CATEGORIES:Nowoczesny Magazyn LOCATION:Pałac Łochów\, ul. Konopnickiej 1\, Łochów\, 07-130\, Poland GEO:52.517565;21.70242899999994 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=ul. Konopnickiej 1\, Łoch ów\, 07-130\, Poland;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Pałac Łochów:geo:52.51 7565,21.70242899999994 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Warsaw X-LIC-LOCATION:Europe/Warsaw BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T030000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE END:VCALENDAR