Odpowiedz na: VAT split payment – zmiany w polskim prawie?

Główna Fora dyskusyjne PGUS O działalności grupy VAT split payment – zmiany w polskim prawie? Odpowiedz na: VAT split payment – zmiany w polskim prawie?

#2815
Karol GordonKarol Gordon
Uczestnik

Byłem na spotkaniu w CITI gdzie był omówiony też temat split-payment.

Założenie są takie:

Bank sam założy dodatkowe konto VAT ale konto to nie będzie funkcjonować w obrocie. Nawet nie musisz znać numeru tego konta. To bank będzie dbał o odpowiednie ruchy na tym koncie.

– jeżeli płacisz bez split-payment to nic nie musisz robić – zostaje stary forma pliku a pieniądze w całości zostaną przelane z konta rozliczeniowego

– jeżeli płacisz przez split-payment to będzie nowy format pliku uwzględniający dane faktury: kwota brutto, numer faktury, kwota VAT i NIP kontrahenta. Bank sam dokona odpowiednich operacji na koncie rozliczeniowym i VAT. Netto pobierze z konta rozliczeniowego, wskazany VAT z konta VAT. Jeżeli na VAT zabraknie pieniędzy na pokrycie VAT-u to pobierze z rozliczeniowego. Jak na rozliczeniowym zabraknie na netto to niezrealizuje przelewu

– wszystkie operacje zostaną przedstawione odpowiednio na wyciągu. Np. wpłata od kontrahenta najpierw wyląduje brutto na rachunku rozliczeniowym a później bank wykona operację przesunięcia kwoty VAT na rachynek VAT.

Zatem będzie obowiązywał nowy format pliku dla split-payment ale nie musimy nigdzie implementować podwójnych płatności (osobno netto, osobno VAT) ani nie trzeba znać konta VAT kontrahenta.

Niestety przy split-Payment nie można łączyć płatności. Jedna faktury = jeden przelew.

To są założenia w CITI ale oparte na wymaganiach ustawowych więc raczej będa obowiązujące dla wszystkich.