Informatyzacja a dehumanizacja

Informatyzacja a dehumanizacja

Procesy informatyzacji wynikające z projektów IT, szczególnie obejmujące działania w zakresie automatyzacji operacji i procedur mogą prowadzić do uzasadnionych dylematów dotyczących roli i miejsca pracownika w nowym, informatycznym świecie. Praktyka zarządzania projektami SAP ERP wskazuje przykładowo, na częste zjawisko strachu, zagubienia, frustracji wśród pracowników, powstałe z obawy o utratę miejsc pracy czy też na działania zarządu w zakresie restrukturyzacji, derekrutacji czy też outsourcingu. Wydaje się, że automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowym w sposób pozornie  oczywisty wskazuje na niższe potrzeby w zakresie poziomu zatrudnienia i zakresu kompetencji specjalistycznych. Czy jednak obawy są uzasadnione?

Treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się login aby uzyskać pełny dostęp.

Wiemy również, że systemy klasy ERP zmieniają model biznesowy i mają bezpośredni wpływ na zmianę struktury zatrudnienia oraz kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Zmiana totalna nie oznacza jednak totalnej dehumanizacji. Na obecnym etapie rozwoju technologii informatycznych, wydaje się, że nie istnieje realne ryzyko całkowitego wyeliminowania człowieka w zakresie obsługi procesów biznesowych, technologicznych, administracyjnych. Oznacza to, że kluczowym zagadnieniem zarządzania projektami informatycznymi, w tym systemami klasy ERP staje się konieczność wypracowania nowych wzorców i modeli organizacyjnych w zakresie definiowania potrzeb i kompetencji pracowniczych. Podstawowym jednak warunkiem uzyskania wymaganej harmonii pomiędzy technologią a człowiekiem jest konieczność wypracowania modeli swoistej synergii. Oznacza to konieczność kształtowania pozytywnych profili kulturowych a unikania tzw. zjawiska techno patologii, które powstaje w wyniku zbyt dużej fascynacji informatyzacją kosztem humanizacji.

[1] Niezwykle interesująca dyskusja dotyczy projektowania i testowania całkowicie nowych technologii obliczeniowych opartych na procesach chemicznych zachodzących w organizmach biologicznych – nagroda Nobla w 2013 roku (Martin Karplus, Michael Levitt i Arieh Warshel) za wprowadzenie metod symulacji komputerowych do świata biologii [PAP. Nauka w Polsce, 2013].

Bielecki, T. W. (2001), Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa.

Strelau J. (1995), Temperament i inteligencja, WN PWN, Warszawa.

Krupa M. (2011), Zarządzanie w cywilizacji informatycznej, [w:] Kieżun W. (2001), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Komentarze o “Informatyzacja a dehumanizacja

  1. Czołem, moim skromnym zdaniem technologia a systemy ERP w szczególności podnoszą 'humanizacji" warunków pracy. Sposób i otoczenie pracy z systemem ERP można obrazowo odnieść do warunków pracy w fabrykach obecnie a tych z "Ziemi obiecanej". Jest różnica prawda? Tak samo jak się porówna bieganie z papierami 20 lat temu to warunków pracy z SAP obecnie, który wiele rutynowych rzeczy pilnuje, a jednocześnie pozostawia wiele przestrzeni dla kreatywności pracy. Pozdrawiam

Zostaw komentarz