Optymalizacja zarządzania zapasami w SAP ERP

Jak odblokować wartość w łańcuchu dostaw?

Czy utrzymywane są optymalne poziomy zapasów? Czy łańcuch dostaw jest efektywnie zarządzany? To pytania, na które chcą znać odpowiedź prawie wszystkie przedsiębiorstwa. Jednak odpowiedzi na nie są często diametralnie różne, w zależności od raportów prezentowanych na spotkaniach zarządczych. Tak się dzieje nawet w firmach wykorzystujących zintegrowane systemy zarządzania, takie jak SAP ERP. Moim zdaniem źródłem tego problemu są raporty budowane poza systemem, w Excelu. Każde spotkanie omawiające te raporty zaczyna się od burzliwego ustalenia czyj arkusz jest właściwy, czyj raport prezentuje prawdziwszą prawdę.

Standardowe raporty SAP ERP do zarządzania zapasami

Praprzyczyną jest całkowicie fałszywe przekonanie, że SAP ERP nie posiada odpowiednich raportów. W niniejszym artykule przedstawiam zestaw narzędzi pozwalających raportować zapasy bieżące, średnie, zapasy martwe, rotację zapasów i pozycje trudno zbywalne, a także zakresy pokrycia. Te narzędzia są dostępne w każdym systemie SAP ERP, ich użycie nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów czy licencji. Po prostu są i czekają na wykorzystanie.

Wszystkie raporty znajdziemy w głównej ścieżce menu: Systemy informacyjne → Logistyka → Gospodarka zapasami → Materiał → Zestawienia dokumentów:

Treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się login aby uzyskać pełny dostęp.

Spójrzmy na jeszcze jeden przykład analizy tym razem samego wykresu zapasów i rezultat jaki udało się osiągnąć po wdrożeniu działań optymalizacyjnych:

W niniejszym artykule pokazałem podstawowe możliwości zestawu standardowych raportów w systemie SAP ERP. Stanowią one potężne narzędzia do wyszukiwania obszarów możliwej optymalizacji łańcucha dostaw oraz analizowania danych historycznych. Najważniejsze jest to, że wykorzystanie tych raportów sprowadza dyskusję o stanie łańcucha SCM do danych zawartych w SAP ERP, do faktów, które we wszystkich działach firmy są takie same. Wystarczy tylko mieć odwagę spojrzenia prawdzie w oczy i zmierzenia się z faktami.

“Logistyka a Jakość”, 3/2015

Zostaw komentarz