Podstawy konfiguracji zakładu w SAP – cz.III- konfiguracja składu

Konfiguracja składu dla określonego zakładu

Jeżeli myślimy o składzie w kontekście modułu MM w SAP, to możemy powiedzieć że skład jest najmniejszą możliwą jednostką składowania dla modułu MM i są w nim przechowywane wycenione i przyjęte do zakładu towary. Jeżeli zdefiniujemy w systemie SAP zakład, będziemy musieli również zdefiniować dla tego zakładu przynajmniej jeden skład. Skład może mieć oczywiście różne rozmiary w znaczeniu fizycznego rozmiaru, może to być mały magazyn w hurtowni, może to też być bardzo duży magazyn zapasów w zakładzie produkcyjnym jakiegoś koncernu. W konkretnym zakładzie, możemy zdefiniować dowolną liczbę składów. Klucz który tworzy powiązanie zakład plus skład, jest w obrębie konkretnego zakładu unikatowy ( np. w obrębie zakładu PKRC może istnieć tylko jeden skład oznaczony jako 0001, jeden jako 0002, jeden jako PK01 etc.). Oznaczenie składu to zawsze czteroelementowe oznaczenie liczbowe, literowe lub liczbowo-literowe.
Jakkolwiek skład jest najmniejszą jednostką składowania w module MM, nie jest najniższą możliwą jednostką składowania w SAP, ponieważ jeżeli jakaś firma decyduje się wdrożyć np. w zakładzie produkcyjnym moduł WM w SAP, to wtedy można zarządzać składowaniem na bardziej szczegółowym poziomie ( gniazdo regałowe). Należy wtedy na etapie konfiguracji powiązać skład z magazynem.

Treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się login aby uzyskać pełny dostęp.

Zostaw komentarz