Podstawy konfiguracji zakładu w SAP – cz.VIII – konfiguracja MRP dla zakładu – parametry MRP dla zakładu i aktywacja planowania MRP

Konfiguracja MRP dla zakładu – parametry MRP dla zakładu i aktywacja planowania MRP

Koncepcja planowania zapotrzebowania materiałowego (ang. material requirements planning) w SAP ma w gruncie rzeczy bardzo jasny cel.
Planowanie to ma za zadanie pokryć zapotrzebowanie na materiały, biorąc pod uwagę obecny i przewidywany poziom popytu na nie. Pokrycie zapotrzebowania jest kalkulowane na podstawie zapasów i otwartych zamówień oraz zleceń

Samo wdrożenie koncepcji MRP dla zakładu w SAP, należy rozpocząć od aktywowania w konfiguracji planowania zapotrzebowania materiałowego. Możemy to zrobić za pomocą transakcji konfiguracyjnej OMDU, bądź też wybierając w drzewie konfiguracji ścieżkę: SPRO → SAP Reference IMG → Production → Material Requirements Planning → Planning File Entries → Activate MRP and Set Up Planning File.

Pierwszy ekran transakcji OMDU, będzie wyglądał następująco:

Na kolejnym ekranie transakcji OMDU, odnajdujemy na liście nowo utworzony zakład i zaznaczamy obok tego zakładu checkbox, odpowiadający za aktywację MRP w nowo utworzonym zakładzie, a następnie zapisujemy.

Następnym etapem będzie konfiguracja parametrów MRP w zakładzie. Parametry dla zakładu można tworzyć od podstaw, można je też skopiować z innego zakładu w systemie, jeżeli mamy taką możliwość. W pracy  nad tym artykułem skorzystałem z możliwości kopiowania parametrów MRP z innego zakładu przy konfiguracji.
W tym celu należy skorzystać z transakcji konfiguracyjnej OPPQ, do której ścieżka w drzewie konfiguracji to SAP Reference IMG → Enterprise Structure → Production → Material Requirements Planning → Plant Parameters → Carry Out Overall Maintenance of Plant Parameters.


W transakcji tej wybieramy najpierw przycisk Copy, a potem w dodatkowym oknie wpisujemy oznaczenie zakładu z którego kopiujemy dane i oznaczenie zakładu, do którego kopiujemy dane.

Po skopiowaniu parametrów system generuje komunikat o przeniesieniu parametrów z jednego zakładu do drugiego.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.