Podstawy konfiguracji zakładu w SAP – cz.VIII – konfiguracja MRP dla zakładu – parametry MRP dla zakładu i aktywacja planowania MRP

 Konfiguracja MRP dla zakładu – parametry MRP dla zakładu i aktywacja planowania MRP

Koncepcja planowania zapotrzebowania materiałowego (ang. material requirements planning) w SAP ma w gruncie rzeczy bardzo jasny cel.
Planowanie to ma za zadanie pokryć zapotrzebowanie na materiały, biorąc pod uwagę obecny i przewidywany poziom popytu na nie. Pokrycie zapotrzebowania jest kalkulowane na podstawie zapasów i otwartych zamówień oraz zleceń

Samo wdrożenie koncepcji MRP dla zakładu w SAP, należy rozpocząć od aktywowania w konfiguracji planowania zapotrzebowania materiałowego. Możemy to zrobić za pomocą transakcji konfiguracyjnej OMDU, bądź też wybierając w drzewie konfiguracji ścieżkę: SPRO → SAP Reference IMG → Production → Material Requirements Planning → Planning File Entries → Activate MRP and Set Up Planning File.

Treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się login aby uzyskać pełny dostęp.

Po skopiowaniu parametrów system generuje komunikat o przeniesieniu parametrów z jednego zakładu do drugiego.

Zostaw komentarz