Podstawy konfiguracji zakładu w SAP – cz.XI – kopiowanie stanowisk roboczych i podstawy ich konfiguracji

Kopiowanie stanowisk roboczych i podstawy ich konfiguracji

Stanowiska robocze ( ang. Work Center) są to zdefiniowane w systemie jednostki organizacyjne które określają np. gdzie i kiedy mają być wykonywane operacje produkcyjne. Stanowiska robocze mają określone obciążenia. Czynności wykonywane na stanowiskach roboczych są wyceniane na podstawie tego do jakich miejsc powstawania kosztów ( ang. cost center) i typów czynności ( ang. activity types) są przypisane. Stanowiskami roboczymi mogą być maszyny, ludzie, linie produkcyjne itp. Przy tworzeniu stanowisk roboczych określa się dane dotyczące danych podstawowych stanowiska ( np. osoba odpowiedzialna), wartości domyślnych, zdolności produkcyjnych, harmonogramowania i kalkulacji.
Jeżeli stanowisko robocze byłoby definiowane od podstaw, to musielibyśmy jeszcze wykonać przed tworzeniem stanowiska kilka kroków w konfiguracji. Byłoby to określenie rodzaju stanowiska roboczego w transakcji konfiguracyjnej OP40 i określenie formuły stanowiska roboczego w transakcji OP17, w transakcji OIZA należałoby określić typ stanowiska roboczego, w transakcji OIZU z kolei skonfigurować sekwencję pojawiających się przy tworzeniu stanowiska zakładek z danymi, a do tego określić jeszcze planistę odpowiedzialnego za rozkład obciążeń stanowiska w transakcji OPCE. Kroki w konfiguracji, które trzeba przeprowadzić w przypadku kopiowania określonych danych i które ja wykonałem pisząc niniejszy artykuł, będą widoczne w poszczególnych zakładkach z danymi. W pracy z systemem z którego korzystałem pisząc niniejszy artykuł, miałem możliwość zmian konfiguracji stanowisk roboczych w przypadku wystąpienia jakiegoś błędu ( kliknięcie w komunikat błędu, związany np. z brakiem osoby odpowiedzialnej za stanowisko robocze, dawało możliwość zmian w konfiguracji i ustanowienia  w SPRO takiej osoby)

Stanowiska robocze tworzymy w transakcji CR01. Na ekranie początkowym transakcji, w przypadku kopiowania z innego stanowiska roboczego, określamy nazwę stanowiska roboczego w nowo tworzonym zakładzie i oznaczenie tego zakładu, a także stanowisko robocze z którego kopiujemy dane i zakład w którym ono egzystuje.

Treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się login aby uzyskać pełny dostęp.

 

Zostaw komentarz