Podstawy konfiguracji zakładu w SAP – cz.XI – kopiowanie stanowisk roboczych i podstawy ich konfiguracji

Kopiowanie stanowisk roboczych i podstawy ich konfiguracji

Stanowiska robocze ( ang. Work Center) są to zdefiniowane w systemie jednostki organizacyjne które określają np. gdzie i kiedy mają być wykonywane operacje produkcyjne. Stanowiska robocze mają określone obciążenia. Czynności wykonywane na stanowiskach roboczych są wyceniane na podstawie tego do jakich miejsc powstawania kosztów ( ang. cost center) i typów czynności ( ang. activity types) są przypisane. Stanowiskami roboczymi mogą być maszyny, ludzie, linie produkcyjne itp. Przy tworzeniu stanowisk roboczych określa się dane dotyczące danych podstawowych stanowiska ( np. osoba odpowiedzialna), wartości domyślnych, zdolności produkcyjnych, harmonogramowania i kalkulacji.
Jeżeli stanowisko robocze byłoby definiowane od podstaw, to musielibyśmy jeszcze wykonać przed tworzeniem stanowiska kilka kroków w konfiguracji. Byłoby to określenie rodzaju stanowiska roboczego w transakcji konfiguracyjnej OP40 i określenie formuły stanowiska roboczego w transakcji OP17, w transakcji OIZA należałoby określić typ stanowiska roboczego, w transakcji OIZU z kolei skonfigurować sekwencję pojawiających się przy tworzeniu stanowiska zakładek z danymi, a do tego określić jeszcze planistę odpowiedzialnego za rozkład obciążeń stanowiska w transakcji OPCE. Kroki w konfiguracji, które trzeba przeprowadzić w przypadku kopiowania określonych danych i które ja wykonałem pisząc niniejszy artykuł, będą widoczne w poszczególnych zakładkach z danymi. W pracy z systemem z którego korzystałem pisząc niniejszy artykuł, miałem możliwość zmian konfiguracji stanowisk roboczych w przypadku wystąpienia jakiegoś błędu (kliknięcie w komunikat błędu, związany np. z brakiem osoby odpowiedzialnej za stanowisko robocze, dawało możliwość zmian w konfiguracji i ustanowienia  w SPRO takiej osoby)

Stanowiska robocze tworzymy w transakcji CR01. Na ekranie początkowym transakcji, w przypadku kopiowania z innego stanowiska roboczego, określamy nazwę stanowiska roboczego w nowo tworzonym zakładzie i oznaczenie tego zakładu, a także stanowisko robocze z którego kopiujemy dane i zakład w którym ono egzystuje.

Na kolejnym ekranie pojawia się dodatkowe okno, gdzie zaznaczamy dane jakie chcemy żeby zostały skopiowane do nowo tworzonego stanowiska roboczego.

W kolejnym kroku przechodzimy już do zakładek z poszczególnymi danymi dla stanowiska roboczego. W naszej pracy pierwszym krokiem z zakresu konfiguracji w zakładce danych podstawowych stanowiska roboczego będzie zdefiniowanie osoby odpowiedzialnej za stanowisko robocze.
Po wyborze opcji pomocy ( klawisz F1) i potem ikonki konfiguracji, poziomu pola gdzie wpisujemy osobę odpowiedzialną za stanowisko robocze przechodzimy do konfiguracji tego pola.

W ten sposób przechodzimy do pierwszego ekranu transakcji konfiguracyjnej w SPRO, gdzie definiujemy osobę odpowiedzialną za stanowisko robocze. Możemy w tym miejscu określać dane od początku, możemy też skopiować dane z innego stanowiska roboczego np. w celu zachowania jednolitego nazewnictwa stanowisk roboczych. Po wyborze przycisku „new entries” (definiowanie od początku wszystkich danych osoby odpowiedzialnej) na tym ekranie, przechodzimy do kolejnego gdzie określamy numer zakładu dla stanowiska, oznaczenie osoby odpowiedzialnej za stanowisko robocze i opis takiej osoby.

Następną wielkością, którą we wglądzie danych podstawowych konfigurowałem, jest lokalizacja, czyli klucz określający fizyczną lokalizację stanowiska roboczego.
Tak jak w przypadku osoby odpowiedzialnej po przejściu do konfiguracji (okno pomocy + ikona konfiguracji) możemy na pierwszym ekranie transakcji konfiguracyjnej w SPRO wybrać ikonkę „new entries” lub „copy as” ( przy kopiowaniu części danych z innego stanowiska roboczego).
Po osiągnięciu ekranu gdzie definiujemy dane dla lokalizacji, wpisujemy takie dane jak zakład, oznaczenie lokalizacji i nazwę lokalizacji.

Na ekranie który widać powyżej, zapisujemy nowo utworzoną lokalizację dla stanowiska roboczego. W naszej konfiguracji, kolejne dane stanowiska roboczego do konfiguracji to przydatność i klucz rodzaju przygotowania. Przydatność to dana która określa np. przydatność osoby do przeprowadzenia jakiejś konkretnej operacji produkcyjnej ( mowa tu o certyfikatach, szkoleniach itp.). Po przejściu do transakcji konfiguracyjnej w SPRO (Define suitability) dla tego pola, wybieramy przycisk „new entries” na pierwszym ekranie i przechodzimy do ekranu gdzie ustanawiamy i zapisujemy przydatność. Po zapisaniu danych o przydatności, przykładowy ekran z danymi może wyglądać tak jak poniżej.

Klucz rodzaju przygotowania to wielkość, która określa kto jest odpowiedzialny za ustawianie maszyny (serwisant, wyznaczona osoba, etc.). Wartość tu wpisana, jest wartością domyślną w marszrucie.

Ostatnią wielkością, którą w naszym przypadku musimy skonfigurować dla zakładki wartości domyślnych stanowiska roboczego, to kategoria wynagrodzenia. Kategoria wynagrodzenia jest kryterium pomocniczym przy wycenianiu pracy danej osoby. Wartości tu ustalone, będą wartościami domyślnymi w marszrucie. Jak możemy przeczytać w dokumentacji konfiguracyjnej dla tej wielkości, kategoria ta nie jest tym samym co kategoria zaszeregowania płacowego, niemniej jednak można je powiązać.

Ostatnią wielkością z zakresu tworzenia danych podstawowych stanowiska roboczego jaką konfigurowałem na potrzeby niniejszego opracowania, jest grupa lokalizacji w zakładce harmonogramowanie. Grupa lokalizacji to klucz który przypisuje fizyczną lokalizację dla stanowiska roboczego i pomaga w redukcji ilości wprowadzanych danych np. przy przesuwaniu produkcji z jednego stanowiska roboczego na drugie. W sytuacji kiedy np. w firmie produkcyjnej pracuje pięćdziesiąt maszyn i ich obciążenia są takie same, to grupa lokalizacji pozwala na zestawienie tych maszyn w systemie jako jednego stanowiska roboczego i znaczną redukcję czasu potrzebną na wprowadzanie danych podstawowych produkcji dla stanowisk roboczych. Transakcja w drzewie konfiguracji z pomocą której definiujemy grupę lokalizacji to transakcja OP30. Na pierwszym ekranie transakcji wybieramy przycisk „new entries”, a na kolejnym ustanawiamy nowe wpisy i je zapisujemy.

 

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.