Podstawy konfiguracji zakładu w SAP- cz.XII – konfiguracja parametrów dotyczących zleceń produkcyjnych – ustanawianie profili sterowania produkcją i planistów produkcji

Konfiguracja parametrów dotyczących zleceń produkcyjnych

Profil sterowania produkcją i planista produkcji

Konfiguracja zleceń produkcyjnych ma bezpośredni wpływ na to, jak funkcjonuje produkcja w firmie, jeżeli jest ona zarządzana na poziomie zleceń produkcyjnych. Kroki w konfiguracji zakładu prowadzące do odpowiedniego ustawienia wszystkich parametrów dla zleceń, powinno się rozpocząć od określenia planistów produkcji, profili sterowania produkcją, typów zleceń i zakresu numerów dla zleceń. Określenie typów zleceń, wykonywane w transakcji konfiguracyjnej OPJH, dla których ścieżka w konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control →Master Data → Order → Define Order Types i określenie zakresu numerów dla zleceń wykonywane w transakcji CO82, do której ścieżka w konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control → Master Data → Order → Define number ranges for orders, pomijam w niniejszym opracowaniu.

Pokazanie procesu konfiguracji dla zleceń produkcyjnych, chciałbym rozpocząć od ustanowienia profilu sterowania produkcją i planistów produkcji.
Profil sterowania produkcją konfigurujemy w transakcji OPKP, do której ścieżka w konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control →
Master Data → Define Production Scheduling Profile.

Sam profil określa to, jakie transakcje biznesowe mogą być uruchomione równocześnie przy tworzeniu zleceń produkcyjnych (np. tworzenie i jednoczesne zwalnianie zleceń), uruchamianie automatycznego przyjęcia towaru, itp.

Profil zarządzania produkcją jest wczytywany do zleceń podczas ich tworzenia, a można go przypisać do materiału lub planisty. Profil przypisany do materiału ma pierwszeństwo.
W transakcji OPKP na pierwszym ekranie określamy czy dane dla profilu sterowania ustanawiamy od początku (przycisk „new entries”) czy też kopiujemy profil sterowania z już ustanowionego w innym zakładzie jeżeli, mamy taką możliwość. Ja w niniejszym artykule skorzystałem z tej drugiej możliwości.
Na pierwszym ekranie transakcji OPKP zaznaczamy w takim przypadku wpis z zakładem i interesującym nas profilem, a potem wybieramy przycisk „copy as”.

Na kolejnym ekranie, tak jak w naszym przypadku czyli w razie kopiowania, sprawdzamy parametry dotyczące profili sterowania czy zgadzają się z tym co chcemy uzyskać, a następnie zmieniamy nazwę/oznaczenie zakładu na tą, w której tworzymy profil sterowania.

Po potwierdzeniu kopiowania wpisu (ENTER), wracamy do ekranu z listą wpisów, a następnie zapisujemy zmodyfikowane dane dotyczące konfiguracji profili sterowania produkcją dla zlecenia produkcyjnego.

Ustanowienie w systemie SAP planisty produkcji ( ang. production scheduler), czyli osoby odpowiedzialnej za planowanie i rozkład obciążeń dla danego materiału, które są lub będą do niego przypisane, wykonujemy w transakcji konfiguracyjnej OPJ9 dl której ścieżka w menu konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control → Master Data → Define Production Scheduler.

Na pierwszym ekranie tej transakcji możemy wybrać opcję nowego wpisu, albo opcję kopiowania (np. w obrębie jednego zakładu, jeżeli opisy i oznaczenia dla planistów są podobne w treści, a różnią się np. tylko liczbą).
Przy kopiowaniu zaznaczamy na pierwszym ekranie transakcji OPJ9 linię z oznaczeniem planisty, a następnie przycisk „copy as”.

Na kolejnym ekranie zmieniamy wszystkie potrzebne dane, potwierdzamy zmienione dane (ENTER), a następnie zapisujemy nasz wpis.

W przypadku jeżeli mamy możliwość i potrzebę skopiowania danych dotyczących planistów w większej ilości możemy zaznaczyć na liście w OPK9 wszystkie konieczne wpisy, a następnie przy kopiowaniu zmieniać po kolei dane przy wszystkich wpisach zaznaczonych na liście ze skopiowanymi danymi.

 

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.