Podstawy konfiguracji zakładu w SAP – cz.XV – konfiguracja parametrów dotyczących zleceń produkcyjnych – parametry sterowania zleceniami produkcyjnym i parametry dla potwierdzeń zlecenia.

Konfiguracja parametrów dotyczących zleceń produkcyjnych – parametry sterowania zleceniami produkcyjnym i parametry dla potwierdzeń zlecenia.

Parametry kontrolne sterowania zleceniami produkcyjnymi służą do tego, żeby określić np. to czy kontrola dostępności dla zlecenia ma być uruchamiana przy tworzeniu czy zwalnianiu zlecenia, to czy kontrola dostępności jest uruchamiana w momencie zapisywania zlecenia, które zostało utworzone lub zwolnione do produkcji, określają to który parametr kontrolny ma być użyty w danej sytuacji, a także to jaki efekt na tworzenie lub zwalnianie zlecenia do produkcji ma niedobór któregoś z materiałów. W firmach często jest tak, że używają one takiego parametru kontrolnego do wszystkich typów zleceń produkcyjnych. Taki parametr kontrolny dla zlecenia jest zazwyczaj ustanawiany w połączeniu zakład, typ zlecenia i funkcja biznesowa, czyli tworzenie lub zwalnianie zlecenia. Dzięki parametrom kontrolnym dla tworzenia w systemie można też ustawić to kiedy system będzie mógł konwertować zlecenia planowane na zlecenia produkcyjne lub procesowe w masowych transakcjach dla zleceń, w przypadku brakujących części lub niewystarczających mocy produkcyjnych, a także to czy w tych samych przypadkach będzie możliwe zwolnienie zleceń do produkcji.
W konfiguracji do kontroli parametrów sterowania zleceniami produkcyjnymi służy transakcja OPJK, do której ścieżka w konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control → Operations → Availability Check → Define Checking Control.


W przypadku kopiowania danych dla naszego zakładu z innych parametrów, tak jak w niniejszym artykule , na pierwszym ekranie transakcji zaznaczamy odpowiedni wpis, sprawdzamy także to czy parametry kontrolne zgadzają się z tym co chcemy skonfigurować ( np. indeks 1 lub 2, w polu „ bussiness function” oznaczają odpowiednio czy dana konfiguracja parametrów kontrolnych ma zastosowanie w czasie tworzenia czy realizacji zlecenia), a następnie w celu skopiowania danych wybieramy przycisk „ copy as”.

Na kolejnym ekranie określamy zakład w którym ustanawiamy dane parametry, określamy także szczegółowe parametry dla sterowania zleceniami przy danym typie zdarzenia i danym typie zlecenia produkcyjnego.

Ustanawianie parametrów potwierdzeń dla realizacji zlecenia ma przede wszystkim za zadanie określenie tego kiedy potwierdzenie produkcji jest możliwe dla danego typu zleceń produkcyjnych ( np. zlecenie typu PP01 w zakładzie PKRC). Parametry potwierdzenia decydują o bardzo wielu aspektach, m.in. o tym czy system potwierdzi w konfirmacji zlecenia komponenty podlegające opcji pobrania wstecznego ( ang backflush), czy też wszystkie komponenty, także tym o np. czy system przy potwierdzaniu zlecenia będzie proponował potwierdzenie częściowe zleceń, potwierdzenie końcowe zleceń lub potwierdzenie końcowe wraz z „wyczyszczeniem” otwartych rezerwacji dotyczących materiału.
Parametry potwierdzeń dla rezerwacji zlecenia ustanawiamy w transakcji OPK4, dla której ścieżka w konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control → Operations → Confirmation → Define Confirmation Parameters.


Na pierwszym ekranie tej transakcji, w przypadku kopiowania czyli tak jak w konfiguracji tego parametru dla naszego zakładu, zaznaczamy powiązanie z którego kopiujemy parametry konfirmacji, a następnie wybieramy przycisk „ copy as ”.

Na kolejnym ekranie transakcji OPK4 ustalamy już parametry, które bezpośrednio odpowiadają za sposób potwierdzania zleceń produkcyjnych. I tak w pierwszej zakładce z danymi ( general validity) opcja „ automatic final confirmation” w połączeniu z potwierdzoną ilością decyduje o tym czy potwierdzenie zlecenia jest częściowe ( ilość mniejsza od zakładanej ilości do wyprodukowania) czy potwierdzenie jest całkowite ( ilość taka jak zakładana w zleceniu lub większa), z kolei w zakładce „ entry general” ustawiane są opcje, które decydują w szczegółach o tym jakie kroki występują przy sprawdzaniu zleceń przed potwierdzeniem.

 

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.