S/4HANA Embedded Analytics – Użytkownicy biznesowi

W poprzednim artykule przedstawione zostały ogólne cechy Embedded Analytics w S/4HANA: S/4HANA Embedded Analytics

Opisany został wirtualny model, który reprezentuje pełen model struktury danych aplikacji biznesowych i jest podstawą w przypadku dostarczania analiz innym użytkownikom. Poruszony został również temat podziału aplikacji EA w zależności od grupy użytkowników.

W tym i dwóch kolejnych artykułach przedstawię przykłady wykorzystania gotowych aplikacji, które dostarczone są dla grupy użytkowników biznesowych.

Wyobraźmy sobie scenariusz dla kierownika działu sprzedaży, który potrzebuje gotowych aplikacji w postaci wskaźników KPI oraz kokpit przedstawiający informacje na temat kondycji poszczególnych etapów sprzedaży.  W pierwszym artykule wspomniałem, że EA ma wsparcie autoryzacji ERP, które umożliwia przypisanie za pomocą dostarczonych standardowych ról (transakcja PFCG) aplikacji analitycznych. Jedna z takich ról zdefiniowana jest dla menadżera sprzedaży. Po zalogowaniu do centralnego panelu jakim jest Fiori LaunchPad, za pomocą przeglądarki, menadżer otrzymuje zestaw gotowych aplikacji w postaci kafelków (transakcyjnych, zestawienia informacji, analitycznych).

Rysunek 1. Fiori LaunchPad

Porównując gotowe aplikacje w EA z tradycyjnym podejściem do przygotowania podobnych raportów, wizualizacji potrzebowaliśmy osobne środowisko analityczne np. hurtownię danych oraz platformę raportową SAP BusinessObjects. W tym przypadku wymagana jest również znajomość struktur tabel źródłowych, które to wykorzystywane są do modelowania informacji z użyciem odpowiednich obiektów np. kostek. Kolejny krok to przygotowanie wizualizacji w narzędziach typu Web Intelligence, Lumira.

W przypadku EA otrzymujemy gotowy do wykorzystania kontent w środowisku transakcyjnym. Wróćmy do naszego menadżera sprzedaży, który chce sprawdzić ogólna kondycję działu sprzedaży. Po zalogowaniu do Fiori LaunchPad ma on dostęp do kafelka Sales Management Overview.

Rysunek 2. Aplikacja – Sales Management Overview

Aplikacja przedstawia graficzny przegląd danych w postaci kart analitycznych.

Rysunek 3. Kokpit – karty analityczne

Karty analityczne na jednym pulpicie dostarczają informacji na temat:

  • Marży pokrycia
  • Przychodzących zleceń klientów
  • Zwrotów klientów
  • Niekompletnych dokumentów sprzedaży
  • Pozycji zaległych zleceń
  • Zablokowanych zleceń klientów
  • Zaległych zleceń

Wizualizacja w postacie kokpitu jest bardzo przejrzysta i koncentruje się na tym co najważniejsze. W górnej części strony widoczny jest panel z polami filtrującymi dane. Opcjonalnie możemy dołożyć dodatkowy filtr na podstawie dostępnych pól w modelu.

Ciekawym rozwiązaniem jest interaktywność kokpitu. Na przykładzie karty reprezentującej widok „Przychodzących zleceń klienta” przedstawię kilka interesujących funkcji. Karta podzielona jest na dwa obszary: nagłówek i obszar zawartości.

Rysunek 4. Karta – przychodzące zlecenia klienta

Każdy z wymieniony obszarów ma swoje właściwości. Za pomocą listy rozwijalnej użytkownik może analizować interesujące go wskaźniki. W tym przypadku dotyczące one ilości zleceń i wartości zleceń:

Rysunek 5. Lista rozwijalna z dostępnymi wskaźnikami

W nagłówku widoczna jest wartość wybranego wskaźnika z listy rozwijalnej, cel oraz odchylenie. Warto zwrócić uwagę, że przekroczenie wartości progowej skutkuje zmianą koloru wartości wybranego wskaźnika oraz pojawieniem się strzałki, mówiącej w tym przypadku o wzroście zleceń:

Rysunek 6. Przychodzące zlecenia klienta – ilościowo

Poniższy rysunek przedstawia informację dla pola wartości netto. W tym przypadku założony cel nie został osiągnięty, co skutkuje pokazaniem wartości netto w kolorze czerwonym oraz pojawieniem się strzałki skierowanej w dół, mówiącej o spadku wartości zleceń:

Rysunek 7. Przychodzące zlecenia klienta – kwotowo

W części obszaru zawartości karty widoczny jest wykres, który porównuje bieżące wartości wybranego wskaźnika z wartościami roku poprzedniego:

Rysunek 8. Obszar zawartości – porównanie danych za bieżący rok z rokiem poprzednim

Dostępna funkcjonalność wykresu umożliwia przejścia z wizualizacji przedstawiającej ogólne informacje do wizualizacji z danymi na niższym poziomie szczegółowości również z zachowaniem kontekstu. Przykład na podstawie „Pozycji zaległych zleceń”. Przypomnę, że karta analityczna podzielona jest na dwa obszary tj. nagłówek oraz obszar zawartości.

Rysunek 9. Karta – pozycje zaległych zleceń

W nagłówku widoczna jest informacja odnośnie całkowitej ilości zaległych zleceń. W obszarze zawartości obecny jest wykres pokazujący zaległe zlecenia w podziale na Zakład (Pierwsze 4 krytyczne zakłady).

Wizualizacja dostarcza dwie możliwości przejścia do powiązanej aplikacji:

  • bez zachowania kontekstu
  • z zachowaniem kontekstu

Pierwsza opcja, bez zachowania kontekstu dostępna jest w nagłówku karty. Kliknięcie powoduje przejście do wizualizacji przedstawiającej ilość zaległych zleceń w podziale na zakład oraz typ zaległości (wszystkich zakładów). Druga opcja, czyli z zachowaniem kontekstu dostępna jest w obszarze zawartości, w której znajduje się wykres. Kliknięcie na wybrany słupek wykresu powoduje zachowanie parametrów filtrujących. Poniżej przykład:

Rysunek 10. Pozycje zaległych zleceń – przejście do powiązanej aplikacji

Nowością w S/4HANA są tzw. wizualne przepływach pracy, czyli wykorzystanie możliwości transakcyjnych bezpośrednio w rozwiązaniach analitycznych. Za przykład posłuży karta „Niekompletne dokumenty sprzedaży” (rys.11). Standardowo w nagłówku mamy informację odnośnie całkowitej liczby niekompletnych dokumentów sprzedaży. W obszarze zawartości liczba niekompletnych dokumentów sprzedaży zwizualizowana jest na wykresie kołowym wg typu dokumentu.

Rysunek 11. Karta – Niekompletne dokumenty sprzedaży

Załóżmy, że użytkownik chce uzupełnić brakujące informacje w dokumentach typu „Oferty”. Obecnie, aby wykonać zmianę należy z systemu analitycznego przejść do systemu ECC, a następnie z poziomu SAP Logon wywołać odpowiednią transakcję. W przypadku S/4HANA nie ma potrzeby przechodzenia z systemu analitycznego do systemu transakcyjnego, ponieważ klikniecie na zielony fragment wykresu (typ dokumentu „Oferty”) wywoła powiązany raport, który w postaci listy wyświetli odfiltrowane dokumenty typu „Oferty”:

Rysunek 12 Lista niekompletnych dokumentów – typ “Oferty”

W kolejnym kroku chcąc uzupełnić brakujące dane, użytkownik wybiera interesujący go dokument i automatycznie otwierany jest interfejs transakcyjny:

Rysunek 13. Interfejs transakcyjny

Pamiętając, że działamy w środowisku transakcyjnym uzupełnienie danych powoduje natychmiastową ich aktualizację, dzięki czemu wracając do aplikacji analitycznej od razu widzimy pomniejszenie liczby niekompletnych dokumentów. Powyższy przykład obrazuje, w jaki sposób połączony został świat analityki operacyjnej z transakcyjnością. W tradycyjnym podejściu użytkownik ma otwartych kilka okienek w systemie transakcyjnym i dodatkowo korzysta z osobnej platformy analitycznej. Dziś wraz z S/4HANA mamy to wszystko w jednym miejscu:

Powyższy przykład jest jednym z wielu dostępnych scenariuszy również dla innych modułów SAP.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.