S/4HANA Embedded Analytics

W ostatnim artykule S/4HANA Embedded Analytics – użytkownicy biznesowi przedstawiłem przykładowy kokpit, który dostarczany jest jako gotowa aplikacja w ramach środowiska Embedded Analytics.

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną przykładowe dwie aplikacje umiejscowione w grupie aplikacji analitycznych. Grupa ta zawiera zestaw gotowych wskaźników KPI. Na rysunku 1. widoczne są przykłady dla obszaru sprzedaży. Aplikacje są dostępne po przypisaniu predefiniowanej roli m.in. dla menadżera sprzedaży.

Rysunek 1.  Analityka sprzedaży

 

Każdy kafelek oprócz tego, że pokazuje kluczowe wartości KPI w różnym układzie graficznym, pozwala również za pomocą jednego kliknięcia przekierować użytkownika do gotowej powiązanej wizualizacji lub narzędzia, które daje możliwość tworzenia własnej analizy wielowymiarowej.

Pierwszy przykład przedstawiony zostanie na podstawie wskaźnika KPI Sales Volume – Check Open Sales (Wielkość sprzedaży – otwarte zamówienia).

Rysunek 2. KPI Sales Volume – Check Open Sales

 

Aplikacja powiązana jest z raportem, który przedstawia ilość zleceń tj. zlecenia otwarte, otwarte żądania faktury, dostawy otwarte oraz obrót w różnym ujęciu.

Rysunek 3. Wizualizacja Sales Volume

 

Po wygenerowaniu raportu użytkownik ma do dyspozycji:

  • domyślne filtry w górnej części – istnieje możliwość dodania własnych filtrów na podstawie dostępnych pól w modelu
  • dodatkowe wskaźniki KPI
  • wykres przedstawiający ilość zleceń w różnej perspektywie, która jest dostępna na podstawie wpisów –  znajduje się w liście rozwijalnej

Przyjrzyjmy się szczegółom:

  1. dostępne filtry
  2. dodatkowe wskaźniki KPI
  3. dostępne perspektywy

Rysunek 4. Wizualizacja Sale Volume – dostępne perspektywy

 

W górnej części aplikacji widoczne są predefiniowane filtry, natomiast w części środkowej dostępne są dodatkowe wskaźnik KPI (rys. 5)

  • Sales Order Fulfilment
  • Sales Volume – Profit Margin
  • Sales Volume – Credit Memo

Rysunek 5. Wizualizacja Sales Volume – wbudowane KPI

 

Te wskaźniki również są powiązane z wbudowanymi wizualizacjami. Klikając na kafelek Sales Order Fulfilment – Analyze Issue przechodzimy do powiązanego raportu, który przedstawia analizę nieprawidłowości w realizacji zamówień.

Rysunek 6. Wbudowany KPI Sales Order Fulfilment – przejście do powiązanej aplikacji

 

Przejdźmy do kolejnego rozwiązania, czyli aplikacji (Incoming Sales Order) pozwalającej na wyświetlenie wstępnie zdefiniowanego widoku raportu oraz dającej możliwość przeprowadzenia własnej analizy wielowymiarowej. Tą funkcjonalność spełnia poniższy kafelek:

Rysunek 7. KPI Incoming Sales Orders – Flexible Analysis

 

Kafelek powiązany jest z interfejsem podobnym do tabeli przestawnej, który pozwala za pomocą metody przeciągnij i upuść, tworzyć własne zestawienia:

Rysunek 8. Widok powiązanego interfejsu Incoming Sales Orders

 

Widok podzielony jest na dwa główne obszary tj. panel nawigacyjny oraz obszar roboczy. W panelu nawigacyjnym użytkownik ma do dyspozycji kilkadziesiąt wymiarów i miar. Obszar Rows i Columns odzwierciedla układ raportu oraz listę użytych pól. Obszar Available Fields zawiera wszystkie dostępne pola, które można wykorzystać tworząc raport. Poniżej przykład dostępnych pól:

Rysunek 9. Panel nawigacyjny – lista dostępnych pól

 

Obszar roboczy służy do tworzenia analizy i zawiera kilka funkcji m.in. filtrowanie, sortowanie, obsługę hierarchii, tworzenie podsumowań, wyświetlenie zestawienia na wykresie, zmiana opisu na klucz.

Rysunek 10. Wygenerowany widok raportu z użyciem hierarchii

 

Po prawej stronie aplikacji mamy do dyspozycji dodatkowe polecenia:

Skok do – pozwala na przejście do innych powiązanych analiz

Rysunek 11. Funkcja “Skok do”

 

Ustawienie filtru globalnego

Rysunek 12. Filtr globalny

 

Eksport do PDF lub Excela

Rysunek 13. Eksport

 

Zapis własnego układu analizy (wariant)

Rysunek 14. Wariant

 

Zapisany wariant może być ustawiony jako domyślny.

Rysunek 15. Zarządzanie wariantem

 

Oznacza to, że ponowne wygenerowanie zestawienia skutkuje wyświetleniem analizy w domyślnym układzie. Po otwarciu domyślnego widoku w obszarze roboczym widoczne jest dodatkowe okno z listą zapisanych zakładek (rys. 16).

Rysunek 16. Lista dostępnych wariantów

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.