SAP Customer Connection

Program Customer Connection

Poprzedni artykuł dotyczący programu Influence SAP przedstawił możliwości wpływu na istniejące produkty oraz w jaki sposób można wpływać na tworzenie nowych produktów.

Program ten zawiera projekty udostępnione dla klientów, poprzez które można zgłaszać swoje pomysły i głosować na idee innych. Wzięcie udziału w projektach wymaga jednorazowej rejestracji dokonywanej przez stronę: https://www.sap.com/about/customer-involvement/influence-adopt.sap-customer-connection.html#sap-customer-connection i wybranie opcji ‘Log in to view current focus topics’:

Przy pierwszej wizycie na stronie wyświetli się informacja o logowaniu użytkownikiem OSS a następnie formularz rejestracji:

Rejestracja jest w pełni darmowa i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla firmy. Po rejestracji można już aktywnie uczestniczyć we wszystkich projektach z Influence SAP. Na początku należy zapoznać się panelem:

Po lewej stronie można zawęzić wyświetlanie projektów wg: aktywnych, otwartych do rejestracji, nadchodzących, zakończonych oraz tych, w których sami się zarejestrowaliśmy. Projekty aktywne to takie, które można subskrybować – niezależnie od tego czy można jeszcze zgłaszać swoje pomysły, głosować, czy też jedynie brać udział w konferencjach. Projekty otwarte do rejestracji to te, do których można się, jak sama nazwa wskazuje, rejestrować i zgłaszać nowe idee. Rozpoczynające się to takie, które już można subskrybować, ale jeszcze nie można zgłaszać swoich koncepcji.

Przegląd wybranego projektu

Wybierając projekty otwarte można zarejestrować się do jednego z nich:

Wybierająca dany projekt ukaże się jego przegląd:

Znajdujący się po lewej stronie przegląd pozwala na sprawdzenie stanu projektu:

Jako pierwsze można zobaczyć zgłoszone idee, następnie te, które został już przez SAP dostarczone, a na koniec można przeglądnąć listę blogów opublikowanych przez SAP dla danego projektu. Dwiema pozostałymi funkcjami jest zgłaszanie nowych idei:

oraz subskrypcja projektu:

Obie funkcje zostały opisane w dalszej części tekstu. Jeżeli opcja zgłaszanie nie jest wyświetlona, to projekt albo dopiero się rozpocznie, albo już zakończyła się możliwość dodawania zgłoszeń.

W jakiej fazie projekt się znajduje można wyczytać z grafu:

Overall time line pokazuje gdzie aktualnie znajduje się projekt w całym okresie jego trwania. Faza collect to ta, w której można zgłaszać i głosować na idee. Faza Select and develop wykazywana jest osobno tylko w dłużej trwających projektach (np. rok lub dłużej). W tej fazie SAP wybiera przegłosowane projekty i dostarcza do nich rozwiązania (aczkolwiek nie w każdym przypadku).

W każdym projekcie można znaleźć również informacje o zakresie i włączeniach, tak jak np. w projekcie Sprzedaży i Dystrybucji z roku 2018:

Warto na to zwracać uwagę, ponieważ pojawiają się projekty skoncentrowane tylko na S4/HANA.

W kolejnej części artykułu zaprezentowane zostaną akcje, które można podjąć w projekcie:

Subskrypcja projektu

Zapisanie się do projektu możliwe jest w dowolny momencie jego trwania. Zapisanie odbywa się poprzez opcję Follow:

Od momentu subskrypcji wybranego projektu każde nowe zgłoszenie w projekcie, takie jak nowa idea czy wpis na blogu zostaną automatycznie do nas wysłane w formie mailowej:

Zgłaszanie pomysłów

Nowe pomysły w projektach można zgłaszać jak tylko pojawi się opcja Submit Improvement w projekcie. W panelu, który się pojawi:

 

Należy podać opis idei, a także, jakie problemy ona rozwiązuje i jakie przyniesie korzyści. Trzeba pamiętać, że rozwijane mogą być tylko standardowe funkcje, czyli nie wolno zgłaszać ulepszeń rozwiązań klienckich. Opis powinien być po angielsku, aby dla każdego klienta był zrozumiały. W przypadku większych, bardziej zawiłych zgłoszeń warto opisywać problem i rozwiązanie w krótki sposób, a szczegóły dodawać w formie załącznika. Zgłoszona idea może być komentowana przez SAP (zwykle w przypadku braku szczegółów rozwiązania) oraz innych klientów. Dodatkowo, osoba zgłaszająca będzie osobą kontaktową w przypadku zaakceptowania idei – ze zgłaszającym będzie się kontaktować SAP w sprawie implementacji, testowania w ramach noty pilotażowej (pilot release). Zgłaszający musi dokładnie śledzić swoją idee.

Głosowanie i komentowanie

Zgłoszone przez klientów idee można obserwować wybierając opcję Improvement request submitted:

Wyświetlona lista zawiera wszystkie wybrane idee i ich status:

Głosować można klikając na przycisk:

Liczba aktualnych głosów wyświetlana jest pod przyciskiem głosowania.

Jeżeli już zagłosowaliśmy na daną ideę to znak głosowania zmienia kolor na żółty:

Głosy w ramach jednej organizacji są sumowane – także głosy kilku osób z jednej organizacji w dalszym ciągu liczą się jako jeden głos:

Zgłoszone idee można również komentować w sekcji Comments:

Wybór idei oraz ich status

W każdym projekcie ustalona jest potrzebna ilość głosów, aby dana idea została oceniona dalej przez SAP. Każdorazowo taka informacja jest zawarta w opisie projektu lub w trakcie pierwszej telekonferencji:

Każdy pomysł, który uzyska przynajmniej 5 głosów jest następnie przez SAP klasyfikowany:

Niekiedy pomysły, mimo że zdobyły wiele głosów, nie są realizowane przez SAP, ponieważ wymagałyby zbyt dużej zmiany istniejących funkcjonalności. Decyzję dotyczącą każdego pomysłu można zobaczyć w jego przeglądzie:

Zaakceptowane pomysły

Po zaakceptowaniu naszego pomysłu należy oczekiwać kontaktu ze strony SAP – rodzaj kontaktu zależy od stopnia zawiłości pomysłu. W przypadku mniej skomplikowanych zgłoszeń SAP dostarcza rozwiązanie w nocie i mailowo zgłasza możliwość testowania:

Po przetestowaniu rozwiązania poprzez zgłaszającego bądź (niekiedy) głosujących rozwiązanie jest udostępniane wszystkim klientom i idea jest aktualizowana:

Blog i konferencje

Każdy z projektów ma swój blog, na którym publikowane są zaproszenia na konferencje jak i ich slajdy.

Po zasubskrybowaniu projektu również otrzymujemy powiadomienia mailowe o nowych wpisać na blogu jak i informację w panelu:

Zaproszenia umieszczone na blogu dotyczą zwykle konferencji otwierającej, dyskusji o pomysłach, statucie ewaluacji dokonanej prze SAP (po głosowaniu) i na koniec tych, które prezentują dostarczone rozwiązania (Delivery Call – może ich być więcej niż jeden).

To już wszystkie najważniejsze informacje o programie Customer Connection – zapraszam do rejestracji oraz aktywnego udziału w udostępnionych projektach.

Na początek warto zasubskrybować projekt zawierający wszystkie dostępne projekty – w ten sposób szybko zostaniemy powiadomieni o nowych możliwościach wpływu na SAP: https://influence.sap.com/sap/ino/#/campaign/1186

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.