SAP dla początkujących – lista rodzajów ruchów

Jak często, pracując z SAP, traciłeś czas na odnalezienie odpowiedniego rodzaju ruchu? Być może chciałeś zaksięgować zużycie materiału do zlecenia, projektu, lub wydanie materiału do składnika majątku trwałego? Myślę, że każdy z nas choć raz stanął przed dylematem dotyczącym wyboru rodzaju ruchu. Bez dostępu do konfiguracji i cennego doświadczenia znalezienie listy ruchów, wbrew pozorom może okazać się kłopotliwe. W związku z tym, zapraszam do skorzystania z wyszukiwarki rodzajów ruchów (na końcu tego wpisu), oczywiście po uprzednim zapoznaniu się z małą dawką teorii.

Czym w ogóle jest rodzaj ruchu w SAP?

Rodzaj ruchu jest specjalnym wskaźnikiem (kluczem) o trzy-znakowym kodzie, który steruje ruchem materiałów (zapasów) w systemie SAP. Przykładowym ruchem towarów może być przyjęcie towarów na magazyn, czy to na podstawie zamówienia, czy dostawy przychodzącej, wydanie towarów bezpośrednio do sprzedaży lub do zużycia wewnętrznego (np. do projektu) a także przeniesienia ze składu do składu lub ruchy WM (z jednego miejsca składowania do innego w obrębie magazynu). Jak zapewne zdążyłeś się już przekonać rodzajów ruchów jest mnóstwo i każdy z nich wywołuje inne skutki (albo finansowe, albo tylko wpływające na właściwości magazynowanego zapasu). Oczywiście każdy ruch magazynowy można kopiować, a następnie zapisać pod własnym trzy-cyfrowym kluczem, w celu skonfigurowania sposobu sterowania zapasem za jego pośrednictwem. Ruchy, które zostały skopiowane z tych standardowych, dostarczanych przez SAP, zazwyczaj zaczynają się od cyfry 9. Sam na co dzień dosyć często stosuje ruchy skonfigurowane przez administratora systemu. Takim specjalnym ruchem jest np. ruch 995 (nie znajdziesz go w standardzie), który jest kopią ruchu 551 (złomowania materiału bezpośrednio w miejsce powstawania kosztów).

Cel tworzenia własnych ruchów

Ktoś mógłby zapytać, po co kopiować ruchy, skoro SAP udostępnia sporą listę w standardzie? We wspomnianym przeze mnie przykładzie głównym celem “własnego” ruchu jest czytelność oraz filtracja przyczyn ich stosowania. Oznacza to, że siedziba firmy, która posiada dziesiątki oddziałów na całym świecie, chce w łatwy sposób nadzorować ruchy zapasów w innych jednostkach gospodarczych. W podanym przykładzie, ruch 995 oznacza wyksięgowanie materiału bezpośrednio w MPK ale tylko na potrzeby kanban (stosuje się go tylko dla materiałów tanich, wchodzących w nieduży koszt wyprodukowania gotowego produktu, np. śruby itd.). W związku z tym osoba kontrolująca ruch materiałów, widzi, że gdzieś, ktoś w Chinach wyksięgował 100 szt. produktu na potrzeby kanban, bo gdyby użył standardowego ruchu 551, oznaczałoby to zezłomowanie materiału. Ruch kanban oznacza, że mimo iż materiał został wyksięgowany to nadal nim dysponujemy, ponieważ jak to bywa z kanbanem – materiału starczy jeszcze na jakiś czas (znajduje się na stanowisku montażowym/produkcyjnym). Jeśli pomyłkowo zamiast wspomnianego “specjalnego ruchu” użyto by standardowego ruchu złomowania, to dla działu zaopatrzenia będzie to sygnał iż istnieje potrzeba bardzo pilnego zamówienia. Stanie się tak ponieważ osoba odpowiedzialna za zaopatrzenie zinterpretuje to w taki sposób, że zapas został zredukowany do zera i nie dysponujemy już tym materiałem w obiegu. Oczywiście nie jest to jedyny powód dla zastosowania własnego ruchu. Drugim powodem jest możliwość jego konfiguracji w taki sposób aby np. po jego użyciu w module MM nie trzeba było tworzyć zlecenia przeniesienia w pierwszym planie (w module WM). Ruch taki może spowodować automatyczne utworzenie zlecenia przeniesienia (w tle), które jest automatycznie potwierdzane oraz drukowane. Poza tym, można zdefiniować w jakich transakcjach ruch ten może zostać użyty, można również dla każdego ruchu w WM ustalić odmienną strategię umieszczania bądź wydania itd.

Rodzaje zapasów

Ale wracając do standardu warto tutaj również wspomnieć o rodzajach zapasów. Rozróżnianie rodzajów zapasów jest bardzo ważne, chociażby z tego względu, że stosując odpowiednie ruchy ingerujemy w zmiany typów zapasów. A więc wyróżniamy zapasy:

  • nieograniczonego wykorzystania (jak sama nazwa wskazuje, są to zapasy przewidziane do nieograniczonego użytku: tj. do sprzedaży, zużycia i wszystkiego czego dusza pragnie 🙂 )
  • zablokowane (są to zapasy zablokowane, to znaczy, że osoba blokująca zapas odpowiednim ruchem, chciała ograniczyć ryzyko jego użycia. Z jakiegoś powodu zapas ten jest zablokowany i nie jest możliwy do wykorzystania)
  • w kontroli jakości (są to zapasy, które aktualnie mogą być sprawdzane przez dział kontroli jakości. Po sprawdzeniu i potwierdzeniu ich zgodności z ustaloną normą, zapasy te mogą zostać przeksięgowane w zapas o nieograniczonym wykorzystaniu, lub zwrócone do dostawcy).

Każdy ze wspomnianych rodzajów zapasów posiada jeszcze wskaźnik zapasu specjalnego. Zapasy specjalne to zapasy, które powinny być zarządzane oddzielnie z zapasami własnymi, ponieważ mogą to być zapasy nie należące do firmy, w której są składowane. Np. firma może magazynować zapas specjalny “E” (zapas zlecenia klienta) – właścicielem zapasu jest klient. W transakcjach służących do przeglądów zapasów taki zapas posiada wskaźnik zapasów specjalnych (E). Oczywiście można przeksięgować materiał z zapasów specjalnych na zapasy własne. Może się zdarzyć, że klient zamówi 10 szt. produktu, który firma wyprodukuje dla niego. Następnie ów produkt będzie składowany i oznaczony wskaźnikiem zapasów specjalnych. Ale w sytuacji gdy klient zrezygnuje z zamówienia zapas można przeksięgować na zapas własny, lub do kompletnie innego zlecenia klienta. Przykładem takich zapasów może być wspomniany zapas E – zlecenie klienta, K – zapas konsygnacyjny, czy np. M – opakowanie zwrotne klienta.

Konfiguracja

Ale przejdźmy już do konfiguracji. Jak wspomniano wcześniej każdy ruch można skonfigurować, lub skopiować w celu dalszych zmian. Konfiguracji dokonuje się z poziomu przewodnika konfiguracji SPRO (ścieżka w poniższym obrazku) lub bezpośrednio za pośrednictwem transakcji OMJJ).

Możliwości wspomnianej transakcji są przeogromne. Dlatego, przed jej użyciem zaleca się zapoznanie z jej dokumentacją (również dostępną z poziomu menu przewodnika konfiguracji). Już po wybraniu typu ruchu ukaże nam się pierwsze okno, składające się z czterech sekcji (rysunek poniżej):

Sekcja 1 wyświetla tylko ruch, który został wybrany do konfiguracji. Sekcja 2 natomiast zawiera szereg wskaźników do konfiguracji sterowania wyprowadzaniem. Można tam ustalić, czy użycie ruchu ma spowodować automatyczny wydruk dokumentów (etykiet itp.), czy ruch ma automatycznie klasyfikować partię, czy może powinien tworzyć zupełnie nową partię (czy ma to robić w tle automatycznie, czy na pierwszym planie), a także można ustalić czy pole odpowiedzialne za wprowadzanie konta KG jest ukryte, czy dostępne podczas wprowadzania tego rodzaju ruchu. Jak zapewne zauważyłeś podczas wprowadzania ruchu przyjęcia lub wydania w transakcji MIGO, dla każdego użytego ruchu dostępne są inne pola do wprowadzania. To właśnie rodzaj ruchu steruje dostępnością tych pól i oczywiście można to ustawić właśnie w tej transakcji. Rolą typu ruchu jest również sposób aktualizacji np.  wglądów danych podstawowych materiałów po zastosowaniu wybranego ruchu. Do sposobu aktualizacji służy sekcja 3 . Za jej pomocą możesz ustalić, czy konfigurowany przez Ciebie ruch ma automatycznie tworzyć skład w danych podstawowych materiału przy pierwszym ruchu przyjęcia towaru. Również można ustalić czy użycie danego ruchu ma powodować automatyczne tworzenie dokumentu inwentaryzacji, lub dokumentu zamówienia. Sekcja 4, natomiast wskazuje np. rodzaj operacji stornowania (czyli typ ruchu dla stornowania), oraz po której stronie konta (WN lub MA) będą aktualizowane dane. Opisany obrazek jest tylko igiełką w stogu siana, ponieważ ustawień dotyczących rodzajów ruchów jest znacznie więcej i powinien ich dokonywać tylko doświadczony konsultant np. modułu MM, FI, WM. Dlaczego? Dlatego, że dla każdego węzła wspomnianej transakcji istnieje dosyć spory wachlarz dodatkowych ustawień, o czym możecie się przekonać zerkając na poniższy screen:

Ciekawostka

Jeszcze zanim przejdziemy do listy ruchów, warto wspomnieć o bardzo fajnej opcji dostępnej w transakcji MB1A lub MB1B. Z poziomu menu transakcji wystarczy wybrać “rodzaj ruchu” aby odnaleźć interesujący nas typ ruchu (po jego opisie). Muszę przyznać, że przez kilka lat korzystałem z tych transakcji i nigdy tego nie zauważyłem. Natknąłem się na to dobrodziejstwo dopiero dzięki Dominikowi Tylczyńskiemu, który zaproponował takie rozwiązanie w odpowiedzi na zadane pytanie na forumsap.pl.

Wyszukiwarka ruchów

A teraz przejdźmy do rzeczy. O to obiecana lista rodzajów ruchów wraz z opisem ich funkcjonalności. Wystarczy użyć filtra w celu odnalezienia odpowiedniego ruchu. W kolumnie “LINKI” znajdziesz odsyłacz do ciekawych dyskusji na SAP Community, dotyczących danego ruchu (opisy ruchów pochodzą z SAP Help portal i są przetłumaczone z języka angielskiego, jeśli dopatrzysz się jakiś błędów to proszę o wyrozumiałość oraz komentarz – naniosę zmiany). Zatem, życzę miłego korzystania! Do następnego razu! 🙂

Rodzaj ruchuOpisRuchy stornująceMożliwe rodzaje zapasów specjalnychLINKI
101Przyjęcie materiałów do zamówienia lub zlecenia produkcyjnego:
Jeśli zamówienie lub zlecenie nie zostało przypisane do konta, rodzaj zapasów (zapas nieograniczonego użycia, zapas w kontroli jakości, zapasy zablokowane) może zostać wprowadzony podczas odbioru towaru - GR.
Jeśli zamówienie lub zlecenie produkcyjne zostały przypisane do konta (np .: MPK, projekt), przyjęcie materiałów nie jest księgowane w IM lub magazynie, ale w MPK.
W przypadku niewycenionych materiałów wejście materiału zostaje zaksięgowane w IM lub zapasach magazynowych, chociaż zamówienie nie zostało przypisane do dekratacji.
Przyjęcie materiałów do zamówienia na podwykonawstwo: podczas przyjmowania towarów zużycie komponentów BOM jest księgowane w tym samym czasie (patrz typ ruchu 543)
Przyjęcie materiałów do zlecenia przeniesienia zapasów: Podczas przyjęcia towaru, przyjmowana ilość jest księgowana w zakładzie przyjmującym z zapasów w przesunięciu do zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu (zapasy w kontroli jakości lub zapasy zablokowane).
102K,O,E,Q
103Przyjęcie materiałów dla dla zamówienia do GR - zapasy zablokowane.
Nie można odbierać towarów do magazynu towarów z zapasem zablokowam w celu realizacji zleceń przeniesienia zapasów.
104K,O,E,Q
105Zwolnienie z zapasów zablokowanych GR dla zamówienia.
Typ ruchu 105 ma daje taki sam efekt jak ruch 101.
106K,O,E,Q
121Przyjęcie materiałów - Późniejsze rozliczenie podwykonawstwa.
Tego typu ruchu nie można wprowadzić ręcznie. Dzięki kolejnej korekcie zlecenia podwykonawcy można skorygować zużycie komponentów. W tym przypadku materiał wyprodukowany przez dostawcę jest uznawany za nadmierne zużycie / niedopuszczalne zużycie. Z tego powodu następuje korekta, pozycja jest generowana dla wyprodukowanego materiału przy użyciu typu ruchu 121.
NAO,E,QLINK
122Zwrot dostawy do dostawcy lub do produkcji.
Korzystając z typu ruchu 122, można odróżnić rzeczywiste dostawy zwrotne dla zamówienia zakupu lub zamówienia od stornowania (102). W wersji standardowej musisz podać powód przesyłki zwrotnej, jeśli używasz typu ruchu 122. Umożliwia to przeprowadzenie wyceny dostaw zwrotnych. Efekty typu ruchu 122 odpowiadają anulowaniu typu ruchu 101.
123K,O,E,QLINK
124Zwrot dostawy do dostawcy z zapasu zablokowanego GR
Korzystając z typu ruchu 124 możesz zwrócić przyjęty materiał do zapasów zablokowanych GR (103).
Typ ruchu 124 ma taki sam efekt jak typ ruchu 104.
125K,O,E,QLINK
131Przyjęcie materiałów dla REM (produkcji seryjnej).
Ten ruch nie może być wykonany ręcznie. Jest generowany automatycznie po powiadomieniu o przyjęciu materiałów dla zleceń seryjnych.
132E,QLINK
141Goods receipt for subsequent adjustment for active ingredient 142K,O,E,Q
161Zwrot dla zamówienia
Jeśli pozycja zamówienia zakupu jest oznaczona jako pozycja zwrotna, zwroty do dostawcy są księgowane za pomocą typu ruchu 161, kiedy księgowane jest przyjęcie materiałów na zamówienie (101). Efekt tego ruchu jest taki sam jak ruch 122
162K,O,E,QLINK
201Księgowanie wydania w miejsce powstawania kosztów
Towary można wydać tylko z zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu.
202K,P (Jeśli wydanie następuje z zapasów konsygnacyjnych i z rurociągu, powstają zobowiązania wobec dostawców)LINK
221Wydanie towarów do projektu . Towary można wydać tylko z zasasów o nieograniczonym wykorzystaniu.222K,Q
231Wydanie dla zlecenia klienta (bez transportu)  232E,K,QLINK
241Wydanie do składnika aktywów trwałych
Towary można wycofać tylko z zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu.
242KLINK
251Zużycie do sprzedaży (bez zlecenia klienta)
Użyj tego rodzaju ruchu, jeśli nie wprowadziłeś zamówienia klienta w SD. W standardowym systemie ruch jest przypisywany do miejsca powstawania kosztów. Towary można wycofać tylko z zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu.
252KLINK
261Wydanie towaru dla zlecenia
Dotyczy to wszystkich wydań do zlecenia (zlecenie produkcyjne) z wyjątkiem zleceń klienta. Wydanie materiałów może być zaksięgowane ręcznie w IM lub automatycznie, gdy zlecenie zostanie potwierdzone lub przez dostawę w transporcie.
262E,K,P,Q,WLINK
281Wydanie towaru dla sieci
Wydanie materiałów może być zaksięgowane ręcznie w IM lub automatycznie, gdy zlecenie zostanie potwierdzone lub przez dostawę w transporcie.
282E,K,P,Q
291Wydanie towaru dla każdej dekratacji
W przypadku tego rodzaju ruchu wszystkie pola dekratacji są gotowe do wprowadzenia i możesz przypisać ruch dowolnemu obiektowi dekratacji. Towary można wydać tylko z zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu.
292E,K,P,Q
LINK
301Jednoetapowe przesunięcie z zakładu do zakładu 
Ilość jest przesuwana z zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu w zakładzie, w którym dokonuje się przesunięcia, do zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu w zakładzie przyjmującym.
302E,O,Q,V,WLINK
303Dwuetapowe przesunięcie z zakładu do zakładu - wydanie z magazynu
Ilość jest przesuwana z zapasów nieograniczonego wykorzystania zakładu, który wydał, do zapasów w zakładzie przyjmującym.
Ze względów technicznych nie można przeprowadzać przesunięcia z zakładu do zakładu w dwóch krokach w celu podziału wyceny materiałów.
Wydanie z magazynu może zostać zaksięgowane za pomocą rodzaju ruchu 603 (przez transport).
304
305Dwuetpaowe przesunięcie z zakładu do zakładu - umieszczenie w składzie zakładu
Ilość jest przesuwana z zapasów w przesunieciu do zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu w zakładzie przyjmującym. Ruch nie jest wyceniony.
Możesz użyć typu ruchu 605 w transporcie, aby zaksięgować przyjęcie towaru z referencją do dostawy.
306
309Przeksięgowanie z materiału na materiał
Ilość jest przeksięgowywana z zapasów nieograniczonego wykorzystania w magazynie do nieograniczonego wykorzystania w materiale otrzymanym.
Warunek: oba materiały mają tę samą jednostkę miary.
310E,O,Q,V,WLINK
311Jednoetapowe przesunięcie ze składu do składu
Ilość jest przesuwana z zapasów nieograniczonego wykorzystania ze składu wydającego do nieograniczonego wykorzystania w docelowym składzie.
Przeksięgowanie to może może być wykorzystane dla innych ruchów 321, 343, 349 i 455 w zależności od rodzajów zapasów
312E,K,M,WLINK
313Dwuetapowe przesunięcie zapasów ze składu do składu - wydanie z magazynu
Ilość jest przesuwana z zapasów nieograniczonego wykorzystania składu wydającego do zapasów w składzie przyjmującym
314
315Dwuetapowe przesunięcie ze składu do składu - umieszczenie w magazynie
Przyjęcie odbywa się w składzie otrzymującym, ilość jest przenoszona z zapasów w przesunięciu do zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu.
316
317Tworzenie strukturalnego materiału z komponentów składowych
Materiał podzielony na komponenty za pomocą ruchu 319 można ponownie połączyć za pomocą ruchu 317
Typ ruchu 317 ma taki sam efekt jak anulowanie typu ruchu 319
318
319Podział strukturalnego materiału na komponenty
Możesz wprowadzić podział materiału ręcznie za pomocą typu ruchu 319.
W SPRO można skonfigurować to w taki sposób, aby materiał strukturalny (na przykład zestaw, mógł być automatycznie dzielony na komponenty po otrzymaniu towaru. System dokonuje podziału za pomocą typu ruchu 319. W tym procesie materiał główny BOM jest księgowany a dla każdego z komponentów zostanie zwiększony zapas. Możesz także użyć tej funkcji, jeśli korzystasz z Gospodarki Magazynowej (LE-WM).
320LINK
321Przesunięcie zapasów kontroli jakości - zapas nieograniczony
Ilość jest przeksięgowywana z magazynu w kontroli jakości do zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu. Tutaj możesz zaksięgować ilość w innym składzie.Tego typu przemieszczania nie można używać do materiałów zarządzanych przez QM, ponieważ przeksięgowania dla takich materiałów odbywają się poprzez decyzję o użyciu.
322E,K,O,Q,V,WLINK
323Przesunięcie ze składu do składu- zapas w kontroli jakości
Ilość jest przesuwana z zapasu w kontroli jakości w składzie wydającym do zapasu w kontroli jakości w składzie przyjmującym.
324E,K,QLINK
325Przesunięcie ze składu do składu- zapas zablokowany
Ilość jest przesuwana z zapasu zablokowanego w składzie wydającym do zapasu zablokowanego w składzie przyjmującym.
326E,K, Q
331Wydanie materiału do próbki z kontroli jakości
Próbka jest niszczona, tzn. wydanie ma takie same skutki jak złomowanie.
332E,K,Q,V,W
333Wydanie materiału do próbki z zapasu o nieograniczonym wykorzystaniu.
Próbka jest niszczona, tzn. wydanie ma takie same skutki jak złomowanie.
334E,K,Q,V,W
335Wydanie materiału do próbki z zapasu zablokowanego.
Próbka jest niszczona, tzn. wydanie ma takie same skutki jak złomowanie.
336E,K,Q
340Używając tego typu ruchu, możesz zmienić typ wyceny partii.
System automatycznie wywołuje ten typ ruchu, gdy chcesz ponownie wycenić partię, wybierając Logistyka -> Funkcje centralne -> Zarządzanie partiami -> Partia -> Zmiana (kod transakcji MSC2N). Nie ma typu ruchu odwrotnego.
NAE,QLINK
341Zmiana statusu partii (dostępna do niedostępnej)
Ten ruch towarów jest tworzony automatycznie, gdy następuje zmiana statusu partii, a także w celu przeniesienia zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu do zapasów o ograniczonym wykorzystaniu.
342E,K,M,O,Q,V,W
343Przesunięcie zablokowanego zapasu do zapasu nieograniczonego wykorzystania
Ilość jest przesuwana z zapasów zablokowanych do zapasów nieograniczonego użytku. Możesz także przesunąć ilość w innym składzie.
344E,K,QLINK
349Przesunięcie zablokowanego zapasu do zapasu kontroli jakości.
Ilość jest przesuwana z zapasów zablokowanych do zapasów kontroli jakości. Możesz także przesunąć ilość w innym składzie.
350E,K,Q
351Przeksięgowanie: zapasy nieograniczonego wykorzystania - zapasy w drodze (bez wysyłki) . 
Zapas jest przeksięgowywany z zapasu nieograniczonego wykorzystania w wydającym zakładzie do zapasów w drodze w zakładzie przyjmującym.
"Rodzaj ruchu 351 jest używany tylko wtedy, gdy wydanie towaru odbywa się bez dostawy w wysyłce. Wydanie towaru na zlecenie przeniesienia zapasów z dostawą w wysyłce jest księgowane przy użyciu typów ruchu 641, 643, 645 lub 647.
Przesunięcie magazynowe jest również możliwe w przypadku materiałów z podziałem wyceny.
Wydanie towaru dla zlecenia przeniesienia zapasów odbywa się przy użyciu typu ruchu 101."
352E,Q - W przypadku zapasów specjalnych E i Q oraz zamówień przypisanych dekratacji należy upewnić się, że ilość nie jest księgowana do zapasów w drodze w zakładzie przyjmującym.LINK
411Przesunięcie zapasów specjalnych E, K i Q na zapas własny firmy
Ilość jest przesuwana z zapasów specjalnych E o nieograniczonym wykorzystaniu (zapas zlecenia klienta), zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu K (zapasów konsygnacyjnych) i zapasów specjalnych Q o nieograniczonym wykorzystaniu (zapasów projektu) do składu o nieograniczonym wykorzystaniu. Dla tego ruchu wymagany jest odpowiedni wskaźnik zapasów specjalnych. Jeśli nie korzystasz ze wskaźnika zapasów specjalnych, system używa tego typu ruchu i typu ruchu 311. W przypadku zapasów zleceń klienta można zmienić numer materiału dla tego ruchu, jeśli zarządzasz materiałem we własnym magazynie pod innym numerem materiału (na przykład dla materiałów konfigurowalnych).
Zapasy konsygnacyjne są przenoszone na wycenione zapas, co powoduje obciążenie dostawcy.
412E,K,QLINK
413Przeksięgowanie do zapasu klienta.
Możesz użyć tego ruchu aby wykonać przeksięgowania ze swoich zapasów (z nieograniczonego wykorzystania), z zapasów innego zlecenia klienta, zapasów konsygnacyjnych i projektu do zapasów zlecenia klienta
414E,K,Q
415Przeksięgowanie do projektu.
Możesz użyć tego ruchu aby wykonać przeksięgowania ze swoich zapasów (z nieograniczonego wykorzystania), z zapasów innego zlecenia klienta, zapasów konsygnacyjnych i projektu do zapasów projektu
416E,K,Q
451Zwroty od klienta (bez wysyłki)
Używając rodzaju ruchu 451, księgujesz zwroty klienta bez dostawy zwrotnej w transporcie do zapasów zwrotów zablokowanych. Inne typy ruchu: 453, 651, 653
452
453Przeksięgowanie zwrotu zablokowanych zapasów do zapasów nieograniczonego użytku
Ilość jest przenoszona z zwracanych zablokowanych zapasów do zapasów nieograniczonego wykorzystania, a tym samym przenoszona do wycenionych zapasów. Za pomocą tego ruchu możesz przenieść ilość do innego składu w tym samym czasie.
454
455Przeksięgowanie ze składu do składu - zwrot zapasów zablokowanych.
Ilość jest przesuwana z zablokowanych zwrotów składu wydającego to zablokowanych zwrotów składu przyjmującego.
456
457Przeksięgowanie zablokowanych zwrotów do zapasów kontroli jakości.
Ilość jest przesuwana zablokowanych zwrotów do zapasów kontroli jakości i tym samym przesuwana do wycenionych zapasów.
Za pomocą tego ruchu możesz przenieść ilość do innego składu w tym samym czasie.
458
459Przesunięcie zablokowanych zwrotów do zapasów zablokowanych.
Ilość jest przesuwana z zablokowanych zwrotów do zablokowanych zapasów, a tym samym przesuwana do zapasów wycenionych.
Za pomocą tego ruchu możesz przenieść ilość do innego składu w tym samym czasie.
460LINK
501Przyjęcie towarów bez zamówienia - zapasy nieograniczonego wykorzystania.
Ten typ ruchu jest używany w przypadku dostaw od dostawców, które nie mają referencji do zamówienia. Sprawdzenie faktury nie jest możliwe dla takich przyjęć towarów.
502E,K,M,QLINK
503Przyjęcie towarów bez zamówienia - zapasy w kontroli jakości.
Ten typ ruchu jest używany w przypadku dostaw od dostawców, które nie mają referencji do zamówienia. Sprawdzenie faktury nie jest możliwe dla takich przyjęć towarów.
504E,K,Q
505Przyjęcie towarów bez zamówienia - zapasy zablokowane.
Ten typ ruchu jest używany w przypadku dostaw od dostawców, które nie mają referencji do zamówienia. Sprawdzenie faktury nie jest możliwe dla takich przyjęć towarów.
506E,K,Q
511Bezpłatna dostawa od dostawcy.
Ilość jest księgowana na zapas nieograniczonego wykorzystania. Jeśli istnieje materiał o średniej cenie ruchomej, cena średnia ruchoma jest odpowiednio obniżana.
512
521Przyjęcie towarów bez zamówienia - zapasy nieograniczonego wykorzystania.
Ten typ ruchu jest używany do dostaw z produkcji, które nie są oparte na zamówieniu.
522E,Q
523Przyjęcie towarów bez zamówienia - zapasy w kontroli jakości.
Ten typ ruchu jest używany do dostaw z produkcji, które nie są oparte na zamówieniu.
524E,Q
525Przyjęcie towarów bez zamówienia - zapasy w zablokowane
Ten typ ruchu jest używany do dostaw z produkcji, które nie są oparte na zamówieniu.
526E,Q
531Przyjęcie produktów ubocznych do zapasów nieograniczonego wykorzystania.
Przyjęcie produktu ubocznego zazwyczaj odnosi się do zlecenia, ale można je wprowadzić bez odniesienia. Jeśli komponent jest wprowadzany z ilością ujemną w zleceniu, tworzona jest pozycja rezerwacji z 531 (zamiast 261). Przyjęcie produktu ubocznego można wprowadzić, gdy komponent zlecenia zostanie usunięty z magazynu lub może zostać wprowadzone jako „inne przyjęcie towaru”.
Odniesienie do do innych typów ruchu: 545 i 581
532E,Q
541Przesuniecie zapasów z nieograniczonego wykorzystania - zapas konsygnacyjny dostawcy
Dzięki temu typowi ruchu dostarczasz podwykonawcy komponenty wymagane do zamówień podwykonawczych. Ilość jest księgowana do zapasów nieograniczonego wykorzystania dostarczonych do dostawcy. Jeśli istnieje przyjęcie materiałów na zlecenia podwykonawstwa (101), z tego zapasu księgowane jest zużycie komponentów.
Przeksięgowanie może odbyć się za pośrednictwem dostawy w transporcie.
542
543Zużycie z zapasów konsygnacyjnych.
Tego ruchu nie można wprowadzić ręcznie.
Zużycie komponentów dla zlecenia podwykonawstwa jest księgowane za pomocą przyjęcia towarów dla zamówienia (101).
W przypadku zapasó specjalnych E i Q należy upewnić się, że ilość nie zostanie zaksięgowana w magazynie konsygnacyjnym, ale do zlecenia sprzedaży lub zapasów nieograniczonego wykorzystania.
544E,O,Q
545Przyjęcie produktów ubocznych z podwykonawstwa
Jeśli komponent zostanie wprowadzony z ujemną ilością dla zlecenia na podwykonawstwo, przyjęcie produktu ubocznego zostanie zaksięgowany na zapasie konsygnacyjnym podczas przyjęcia towaru dla zamówienia lub podczas kolejnej korekty.
546E,O,Q
551Złowowanie z zapasu o nieograniczonym wykorzystaniu552E,K,O,Q,V,WLINK
553Złomowanie z zapasu kontroli jakości554E,K,O,Q,V,W
555Złomowanie z zapasu zablokowanego556E,K,Q
561Wstępne wprowadzenie zapasów - zapas nieograniczonego wykorzystania
Podczas wstępnego wprowadzania stanów magazynowych, gdy system R/3 jest aktywny, wprowadzasz fizyczne dane magazynowe lub zapasy księgowe ze starego systemu do modułu MM R/3. Wprowadzanie danych odbywa się zwykle za pomocą batch input.
562E,K,M,O,Q,V,WLINK
563Wstępne wprowadzenie zapasów - zapas kontroli jakości
Podczas wstępnego wprowadzania stanów magazynowych, gdy system R/3 jest aktywny, wprowadzasz fizyczne dane magazynowe lub zapasy księgowe ze starego systemu do modułu MM R/3. Wprowadzanie danych odbywa się zwykle za pomocą batch input.
564E,K,O,Q,V,W
565Wstępne wprowadzenie zapasów - zapas zablokowany
Podczas wstępnego wprowadzania stanów magazynowych, gdy system R/3 jest aktywny, wprowadzasz fizyczne dane magazynowe lub zapasy księgowe ze starego systemu do modułu MM R/3. Wprowadzanie danych odbywa się zwykle za pomocą batch input.
566E,K,Q
571Przyjęcie zlecenia montażu do zapasów nieogr. wykorzystania.
Ten rodzaj ruchu nie może zostać wprowadzony w IM. Może być tylko wprowadzone w produkcji seryjnej przez użycie przyjęcia materiału dla zlecenia sprzedaży. 
572E,QLINK
573Przyjęcie zlecenia montażu do zapasów kontroli jakości.
Ten rodzaj ruchu nie może zostać wprowadzony w IM. Może być tylko wprowadzone w produkcji seryjnej przez użycie przyjęcia materiału dla zlecenia sprzedaży. 
574E,Q
575Przyjęcie zlecenia montażu do zapasów zablokowanych.
Ten rodzaj ruchu nie może zostać wprowadzony w IM. Może być tylko wprowadzone w produkcji seryjnej przez użycie przyjęcia materiału dla zlecenia sprzedaży. 
576E,Q
581Przyjęcie produktu ubocznego z sieci - ruch nie może zostać wprowadzony bez referencji.
Jeśli komponent jest wprowadzony z negatywną ilością w sieci, rezerwacja jest utworzony z ruchem 581 (zamiast 281). Przyjęcie produktu ubocznego może być wprowadzone podczas wydania z sieci lub jako "inne przyjęcie towarów".
582E,Q
601Wydanie do dostawy (wysyłka)
W transporcie ten rodzaj ruchu jest tworzony automatycznie z funkcją wydanie dla dostawy wychodzącej.
Ilość jest automatycznie pobierana za zapasu o nieograniczonym wykorzystaniu.
602E,K,QLINK
603Wydanie towaru dla zlecenia przesunięcia zapasów (wysyłka) z dodatkową pozycją
Jeśli wydajesz towary na zlecenie transportowe w tysyłce przy użyciu typu ruchu 641, możesz użyć tego typu ruchu, aby przypisać dodatkową pozycję do zlecenia. Zamówiony materiał jest przekazywany do zapasów w drodze zakładu otrzymującego. Materiał dla dodatkowej pozycji jest przenoszony z zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu w zakładzie wydającym do zapasów w drodze w zakładzie otrzymującym. Możesz także użyć tego typu ruchu bez odwoływania się do zamówienia. Patrz inne typy ruchu: 303, 641
604
605Przyjęcie dla przesunięcia magazynowego (transport) z dodatkową pozycję.
Możesz użyć tego ruchu do przesunięcia do zapasów o nieograniczonym wykorzystaniu materiału, który wysłałeś do zapasó w drodze w zakładzie otrzymujacym przy użyciu typu ruchu 603. Przesuwasz towary w odniesieniu do zamówienia (jeśli jest dostępne) lub dostawy.
Patrz inne typy ruchu: 305 i 641
606
621Wydanie z nieograniczonego zapasu - puste, wypożyczone opakowania zwrotne (wysyłka)
Ilość jest przenoszona z zapasów ograniczonego wykorzystania do zapasów opakowań zwrotnych u klienta.
622
623Wydanie z zapasów opakowań zwrotnych u klienta (wysyłka)
Ta ilość jest wydawana z zapasów nieograniczonego wykorzystania do opakowań zwrotnych u klienta.
624V
631Przesunięcie nieograniczonego zapasu - wypożycz. zapas konsygnacyjny klienta (wysyłka )
Ilość jest przenoszona z zapasów nieograniczonego wykorzystania do zapasów konsygnacyjnych u klienta. 
632E,Q
633Wydanie z zapasów konsygnacyjnych (transport)
Ilośc jest usuwana z zapasów nieograniczonego wykorzystania (konsygnacyjnych).
634W
641Wydanie towaru dla zlecenia przesunięcia (wysyłka)
Ilość jest przesuwana za pomocą dostawy w transporcie z zapasów nieograniczonego wykorzystania zakładu wydającego do zapasów w drodze zakładu otrzymującego. Przyjęcie towaru dla zlecenia przesunięcia odbywa się przy użyciu typu ruchu 101 i może, w razie potrzeby, odnieść się do zamówienia lub dostawy. Jeśli pozycja zamówienia jest oznaczona jako pozycja zwrotu w zleceniu przesunięcia, można zaksięgować przyjęcie zwrotu w zakładzie wydającym z typem ruchu 671.
642E,Q
643Wydanie towaru dla przesunięcia towarów pomiędzy zakładami (Wysyłka)
Jest on używany tylko w przypadku zleceń transportu zapasów między przedsiębiorstwami z rozliczeniem poprzez fakturę SD. Ilość jest usuwana z zapasów nieograniczonego wykorzystania zakładu wydającego. Nie tworzy się zapasów w drodze. W drugim kroku przyjęcie towaru musi zostać wprowadzone do zakładu otrzymującego. Jeśli pozycja zamówienia jest oznaczona jako pozycja zwrotu w zleceniu przesunięcia, można zaksięgować przyjęcie zwrotu w zakładzie wydającym z typem ruchu 673. Inne typy ruchu: 351, 641, 673
644E
645Wydanie towaru do przesunięcia zapasów pomiędzy zakładami - jednoetapowe (transport)
W przeciwieństwie do typu ruchu 643, gdy wydanie towaru jest księgowane przy użyciu typu ruchu 645, pozycja przyjęcia materiału jest generowana automatycznie 101). Jeśli pozycja zamówienia jest oznaczona jako pozycja zwrotu w zleceniu przesunięcia, można zaksięgować przyjęcie zwrotu w zakładzie wydającym z typem ruchu 675. Patrz inne typy ruchu: 675
646E
647Wydanie towaru dla przesuniecia towarów - jednoetapowe (wysyłka)
W przeciwieństwie do typu ruchu 641, kiedy wydanie towaru jest zaksięgowane przy użyciu typu ruchu 647, linia przyjęcia towarów (typ ruchu 101) jest generowana automatycznie w zakładzie otrzymującym. Jeśli pozycja zamówienia zakupu jest oznaczona jako pozycja zwrotu w zleceniu przesunięcia, można zaksięgować przyjęcie zwrotu w zakładzie wydającym z typem ruchu 677. Patrz inne typy ruchu: 677
648E,Q
651Zwroty od klienta (wysyłka)
Używając rodzaju ruchu 651 księgujesz zwroty od klienta z dostawą zwrotną w transporcie do zapasu zwrotów zablokowanych. Inne ruchy: 451, 453, 653.
652
653Zwroty od klienta (wysyłka) - do zapasów nieograniczonego wykorzystania
Używając rodzaju ruchu 653 księgujesz zwroty od klienta z dostawą zwrotną w transporcie do zapasu zwrotów o nieograniczonym wykorzystaniu. Inne ruchy: 451, 453, 651.
654E
655Zwroty od klienta (wysyłka) - do zapasów kontroli jakości
Używając rodzaju ruchu 655 księgujesz zwroty od klienta z dostawą zwrotną w transporcie do zapasu zwrotów w kontroli jakości. Inne ruchy: 451, 453, 651.
656E
657Zwroty od klienta (wysyłka) - do zapasów zablokowanych
Używając rodzaju ruchu 657 księgujesz zwroty od klienta z dostawą zwrotną w transporcie bezpośrednio do wycenionych zapasów zablokowanych. Inne ruchy: 451, 453, 651.
658ELINK
661Zwraca do dostawcy za pośrednictwem wysyłki
Podobnie jak w przypadku typu ruchu 502, dostawa zwrotna do dostawcy jest wprowadzana bez odniesienia do zamówienia, ale wydanie towarów jest księgowane za pośrednictwem dostawy w Wysyłce.
662E
671Zwroty dla zlecenia przesunięcia zapasów za pośrednictwem wysyłki
Gdy pozycja zamówienia jest oznaczona jako pozycja zwrotu w zleceniu przesuniecia zapasów (przy użyciu typu ruchu 641), księgowane jest przyjęcie towaru dla zlecenia przesunięcia zapasów (101). Zwrot jest księgowany na zapasie w drodze przy użyciu typu ruchu 161. Kiedy zwroty przyjeżdżają, zakład wydający księguje przyjęcie towaru dla zwrotu za pomocą typu ruchu 671. Typ ruchu 671 (jak typy ruchu 352 i 642) zmniejsza zapas w drodze dla zakładu otrzymującego i zwiększa zapasy nieograniczonego wykorzystania w zakładzie wydającym.
672E,Q
673Zwroty dla zlecenia przesunięcia między zakładami (wysyłka)
Jeśli zaksięgujesz wydanie towaru dla zlecenia przesunięcia zapasów między zakładami z pozycjami zwrotu przy użyciu typu ruchu 643 (za pośrednictwem wysyłki), zwroty są przesuwane do zapasów nieograniczonego wykorzystania (w drugim kroku) w zakładzie wydającym (przy użyciu typu ruchu 673).
674
675Zwroty dla zlecenia przesunięcia między zakładami (wysyłka) - jednoetapowe
Jeśli użyjesz typu ruchu 645, aby zaksięgować wydanie towaru dla zlecenia przesunięcia zapasów między zakładami (z pozycjami zwrotu), zwroty zostaną przesunięte do zapasów nieograniczonego wykorzystania w zakładzie wydającym przy użyciu typu ruchu 161 i wydane w zakładzie dostarczającym typem ruchu 675. Patrz inne typy ruchu: 645
676
677Zwroty dla zlecenia przesunięcia zapasów - jednoetapowe (wysyłka)
Jeśli użyjesz typu ruchu 647 do zaksięgowania wydania towaru dla zlecenia przesuniecia ze zwrotami (jednoetapowo), zwroty zostaną przesunięte do zapasu nieograniczonego wykrozystania w zakładzie wydającym przy użyciu typu ruchu 161 i rodzaju ruchu 677 w zakład wydającym. Patrz inne typy ruchu: 647
678E,Q
701Różnice inwentaryzacjne w zapasie nieograniczonego wykorzystania (MM-IM)  
Ten ruch jest generowany automatycznie podczas księgowania różnic w IM (Inventory Management). 
702E,K,M,O,Q,V,WLINK
703Różnice inwentaryzacjne w zapasie w kontroli jakości (MM-IM)  
Ten ruch jest generowany automatycznie podczas księgowania różnic w IM (Inventory Management). 
704E,K,M,O,Q,V,W
707Różnice inwentaryzacjne w zapasach zablokowanych(MM-IM)  
Ten ruch jest generowany automatycznie podczas księgowania różnic w IM (Inventory Management).
708E,K.M,Q
711Różnice inwentaryzacjne w zapasach nieograniczonego wykorzystania(LE-WM)  
Ten ruch jest generowany automatycznie podczas księgowania różnic w WM (Warehouse Management System).
712E,K,M,QLINK
713Różnice inwentaryzacjne w zapasach w kontroli jakości (LE-WM)  
Ten ruch jest generowany automatycznie podczas księgowania różnic w WM (Warehouse Management System).
714E,K,M,Q
715Różnice inwentaryzacjne w zapasach zwrotów zablokowanych (LE-WM)  
Ten ruch jest generowany automatycznie podczas księgowania różnic w WM (Warehouse Management System).
716
717Różnice inwentaryzacjne w zapasach zablokowanych (LE-WM)  
Ten ruch jest generowany automatycznie podczas księgowania różnic w WM (Warehouse Management System).
718E,K,M,Q
721Przyjęcie wartości sprzedaży - bez wpływu na marże (Retail)
Ruch jest generowany automatycznie, gdy cena sprzedaży wycenionego materiału ulega zmianie (całkowita aktualizacja ceny sprzedaży w dniu księgowania).
722
731Wydanie wartości sprzedaży - z wpływem na marże (Retail)
Ruch jest generowany automatycznie, gdy cena sprzedaży wycenionego materiału ulega zmianie (całkowita aktualizacja ceny sprzedaży w dniu księgowania).
732

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.