SAP LIS – „mała” hurtownia danych

Optymalizacja łańcucha dostaw z wykorzystaniem SAP LIS

W artykule Optymalizacja zarządzania zapasami w SAP ERP pokazałem w jaki sposób wykorzystać potencjał informacyjny standardowych raportów SAP ERP do optymalizacji zarządzania zapasami. Zaprezentowane tam raporty bazują na pojedynczych dokumentach i dają szczegółową analizę na poziomie poszczególnych indeksów materiałowych. Niniejszy artykuł przedstawia System Informacji Logistycznej (ang. Logistics Information System), który jest rozwinięciem narzędzi zarządczych w SAP ERP. Przedstawiam tutaj koncept SAP LIS, podstawy techniczne, narzędzia analityczne z praktycznymi przykładami oraz krótkie porównanie SAP LIS i SAP BW

System Informacji Logistycznej SAP

System Informacji Logistycznej jest dostępny w każdej instalacji systemu SAP ERP. Jego wykorzystanie nie wymaga dodatkowych licencji, infrastruktury sprzętowej czy integracji przepływu informacji. Wszystko to jest dostępne niejako z pudełka wraz z całą niezbędną konfiguracją. Jeśli SAP LIS nie działa lub pokazuje nieprawidłowe dane, wynika to wyłącznie z błędów wdrożeniowych i uszkodzenia ustawień systemu w trakcie implementacji. Czym zatem jest SAP LIS? W swojej istocie SAP LIS jest prostą hurtownią danych, wbudowaną i w pełni zintegrowaną z SAP ERP. Funkcjonalnie SAP LIS obejmuje zakresem raportowania wszystkie moduły logistyczne tj. m.in. Zaopatrzenie, Gospodarkę Materiałową, Gospodarkę Zapasami, Remonty i Utrzymanie Ruchu czy Planowanie i Realizację Produkcji. Duża zaletą SAP LIS jest jednolite podejście do raportowana i analityki w tych obszarach. Zatem opanowanie funkcjonalności SAP LIS np. w zakresie zarządzania zapasami, pozwala łatwo analizować zakupy czy produkcję.

W „dużych” hurtowniach danych mówi się o wielowymiarowych kostkach informacji, o wymiarach raportowania i raportowanych wartościach. SAP LIS jest „małą” hurtownią danych, ma jednak wszystkie powyższe cechy – struktury informacyjne odpowiadające kostkom informacji, cechy to wymiary raportowania, a wskaźniki to raportowane wartości.

Rys. 1 Elementy struktury informacyjnej na przykładzie zaopatrzenia

Szczególną cechą (wymiarem) struktury informacyjnej SAP LIS jest czas. Wymiar czasu można zdefiniować wg dni, tygodni, miesięcy, a także według finansowych okresów obrachunkowych.
SAP LIS jest ściśle zintegrowany z modułami systemu SAP ERP. Każde księgowanie czy zapisanie dokumentu w systemie powoduje automatyczną aktualizację danych w Systemie Informacji Logistycznej. Zatem dane są tu stale aktualne i spójne z danymi transakcyjnymi. Stanowi to istotną zaletę SAP LIS w porównaniu do typowych hurtowni danych, które są aktualizowane zwykle w cyklu dobowym. Jest to zwłaszcza istotne dla bieżącego raportowania operacyjnego i szybkiego podejmowania decyzji w zarządzaniu współczesnymi łańcuchami dostaw. Dane aktualizowane w SAP LIS są automatycznie agregowane zgodnie z cechami struktury informacyjnej, również zgodnie z wymiarem czasu. Dzięki temu raporty działają tutaj sprawnie i wydajnie nawet w dużych, eksploatowanych od lat instalacjach.

Standardowo SAP dostarcza blisko 200 struktur informacyjnych, a każda z nich zawiera kilkadziesiąt i więcej wskaźników – przykładowo podstawowa struktura informacyjna Controllingu Zapasów zawiera ok. 130 wskaźników.

Jak zatem dostać się i zacząć korzystać z tego bogactwa informacji?

Są dwie drogi. Pierwsza zorientowana na wymiary czy cechy analiz: Logistyka -> Controlling Logistyki -> Controlling zapasów:

Rys. 2 Dostęp do Controllingu Zapasów z poziomu cech

Druga zorientowana bardziej na raportowane wskaźniki: Systemy informacyjne -> Logistyka…:

Rys. 3 Dostęp do Controllingu Zapasów z poziomu wskaźników

SAP stosuje tutaj spójne podejście i analogiczny układ menu działa we wszystkich obszarach szeroko pojętej logistyki i produkcji.

Podobnie jak cały system SAP ERP, tak i LIS jest otwartą funkcjonalnością. Użytkownicy mogą sami definiować własne struktury informacyjne, które są również są aktualizowane automatycznie.

Analizy standardowe

Samo zbieranie i agregacja danych w strukturach informacyjnych to dopiero początek możliwości SAP LIS. Najistotniejsze są przecież raporty, funkcje analityczne i wizualizacja danych. Dla każdej struktury informacyjnej, zarówno tej standardowej jak i tej zdefiniowanej przez użytkownika jest automatycznie generowana analiza standardowa. Analiza standardowa to raport analityczny o funkcjonalności wspólnej dla wszystkich struktur informacyjnych. Ekran analizy zawiera wszystkie cechy struktury informacyjnej:

Rys. 4 Ekran selekcji analizy zapasów w SAP LIS

Często wykorzystywane kryteria selekcji każdy z użytkowników może zapamiętać do późniejszego wykorzystania w formie tzw. wariantów selekcji.

Analiza standardowa prezentuje dane w formie interaktywnej listy, która umożliwia wybór wskaźników, sortowanie danych, definiowanie układu kolumn itp.

Rys. 5 Analiza standardowa zapasów w SAP LIS w rozwinięciu wg indeksów materiałowych

Każda analiza standardowa pozwala na dowolne nawigowanie wzdłuż cech / wymiarów struktury informacyjnej. Przycisk „Zamiana rozwinięcie…” umożliwia szybką zmianę agregacji raportu wg wybranego wymiaru:

Rys. 6 Rozwijanie danych wg cech struktury informacyjnej

Na każdym poziomie rozwinięcia raportu SAP LIS udostępnia te same narzędzia analityczne i wizualizacyjne m.in.:

  • krzywą sumowania wskaźnika wg cechy,
  • analizę korelacji wskaźników,
  • analizę ABC,
  • klasyfikację i klasyfikację podwójną,
  • porównanie wartości planowanych z rzeczywistymi,
  • porównanie wartości rzeczywistych wybranych wskaźników,
  • graficzną wizualizację danych,
  • grafikę szeregu czasowego,
  • grafikę portfolio.

Identyfikacja wrażliwych obszarów w łańcuchu dostaw

Spójrzmy teraz w jaki sposób przy pomocy narzędzi analitycznych SAP LIS można w prosty sposób odkryć obszary wymagające szczególnej uwagi. W tym celu sklasyfikowałem indeksy materiałowe wg dwóch wskaźników: średniej wartości zapasu oraz ilości wydań.

Rys. 9 klasyfikacja podwójna – „duży” zapas, „dużo” wydań

Obszar (1) indeksów o niskich zapasach i niewielkiej liczbie wydań (zwykle takich indeksów jest bardzo dużo) to materiały wycofane, już niewykorzystywane. Warto je wydzielić do oddzielnego segmentu planowania i monitorować oddzielnie.

Obszar o wysokiej wartości zapasu średniego i niewielkiej liczbie wydań (2) wskazuje na indeksy materiałowe, które z jakiegoś powodu przestały rotować i zalegają w magazynie. Ten obszar może wymagać zmiany polityki cenowej czy promocyjnej wyprzedaży jeśli są to produkty czy towary albo zmiany polityki zarządzania zapasami.

Indeksy o wysokiej wartości zapasu średniego oraz dużej liczbie wydań (ang. movers and shakers) to obszar (3) gdzie można zwiększyć rotację, zredukować zapas oraz usprawnić prace poprzez automatyzację procesu nabycia:

SAP LIS a SAP BW

System Informacji Logistycznej choć prosty i efektywny w użyciu, dostępny standardowo w każdej instalacji SAP ERP jest stosunkowo rzadko wykorzystywany, moim zdaniem z dwóch powodów. Pierwszy z nich zaniedbanie szkoleń i edukacji użytkowników w trakcie implementacji systemu. Użytkownicy SAP ERP nie zostali nauczeni przez konsultantów jak rozwiązywać codzienne, praktyczne problemy przy wykorzystaniu tego narzędzia.
Drugi powód to błędne przekonanie, że SAP LIS jest przestarzałym narzędziem zastąpionym już przez SAP Business Warehouse. Tak nie jest. Fakt, że SAP LIS jest dostępny od najwcześniejszych wersji systemu SAP ERP świadczy tylko o dojrzałości i stabilności tego narzędzia. SAP BW natomiast jest zupełnie innej klasy rozwiązaniem.

SAP LISSAP BW
Integralna część SAP ERPOddzielny produkt połączony z SAP ERP interfejsami
Wspólna infrastruktura sprzętowaWydzielona infrastruktura sprzętowa
Prosty model danych – struktura informacyjna jest jedną tablicą w bazie danychRozbudowany model danych w rozszerzonym modelu gwiazdy. Kostka informacji jest implementowana przez wiele tablic w bazie danych
Prosta manipulacja danymi w trakcie aktualizacji – agregacja wg cech struktury informacyjnejRozbudowane procedury manipulacji i przetwarzania danych w łańcuchu aktualizacji informacji
Bieżące raportowanie operacyjneRaportowanie i analityka na poziomie strategicznym
Bezpośrednia nawigacja do dokumentów źródłowychDokumenty źródłowe dostępne w systemie zasilającym hurtownię danych

“Logistyka a Jakość”, 4/2015

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.