SAP LIS – „mała” hurtownia danych

Optymalizacja łańcucha dostaw z wykorzystaniem SAP LIS

W artykule Optymalizacja zarządzania zapasami w SAP ERP pokazałem w jaki sposób wykorzystać potencjał informacyjny standardowych raportów SAP ERP do optymalizacji zarządzania zapasami. Zaprezentowane tam raporty bazują na pojedynczych dokumentach i dają szczegółową analizę na poziomie poszczególnych indeksów materiałowych. Niniejszy artykuł przedstawia System Informacji Logistycznej (ang. Logistics Information System), który jest rozwinięciem narzędzi zarządczych w SAP ERP. Przedstawiam tutaj koncept SAP LIS, podstawy techniczne, narzędzia analityczne z praktycznymi przykładami oraz krótkie porównanie SAP LIS i SAP BW

System Informacji Logistycznej SAP

System Informacji Logistycznej jest dostępny w każdej instalacji systemu SAP ERP. Jego wykorzystanie nie wymaga dodatkowych licencji, infrastruktury sprzętowej czy integracji przepływu informacji. Wszystko to jest dostępne niejako z pudełka wraz z całą niezbędną konfiguracją. Jeśli SAP LIS nie działa lub pokazuje nieprawidłowe dane, wynika to wyłącznie z błędów wdrożeniowych i uszkodzenia ustawień systemu w trakcie implementacji. Czym zatem jest SAP LIS? W swojej istocie SAP LIS jest prostą hurtownią danych, wbudowaną i w pełni zintegrowaną z SAP ERP. Funkcjonalnie SAP LIS obejmuje zakresem raportowania wszystkie moduły logistyczne tj. m.in. Zaopatrzenie, Gospodarkę Materiałową, Gospodarkę Zapasami, Remonty i Utrzymanie Ruchu czy Planowanie i Realizację Produkcji. Duża zaletą SAP LIS jest jednolite podejście do raportowana i analityki w tych obszarach. Zatem opanowanie funkcjonalności SAP LIS np. w zakresie zarządzania zapasami, pozwala łatwo analizować zakupy czy produkcję.

W „dużych” hurtowniach danych mówi się o wielowymiarowych kostkach informacji, o wymiarach raportowania i raportowanych wartościach. SAP LIS jest „małą” hurtownią danych, ma jednak wszystkie powyższe cechy – struktury informacyjne odpowiadające kostkom informacji, cechy to wymiary raportowania, a wskaźniki to raportowane wartości.

Rys. 1 Elementy struktury informacyjnej na przykładzie zaopatrzenia

Treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się login aby uzyskać pełny dostęp.

“Logistyka a Jakość”, 4/2015

Zostaw komentarz