SAP Quality Management – zarządzanie jakością

Moduł SAP QM, Quality Management jak sama nazwa wskazuje służy do kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Moduł SAP QM wykorzystywany jest w na każdym etapie łańcucha dostaw: planowania, kontroli w trakcie procesu produkcyjnego, kontroli po przyjęciu, dodatkowych kontroli.

Ustawienia kontroli jakości w danych podstawowych materiału

W trakcie planowania produkcji należy mieć na uwadze, że każdy zamówiony materiał może wymagać kontroli – ustawienie odpowiedniego typu inspekcji. Plan ten określa w jaki sposób materiał ma być kontrolowany.

Standardowe typy materiałów dostarczane w konfiguracji referencyjnej SAP:

Typ materiału Nazwa w SAP
Surowiec ROH
Półprodukt HALB
Wyrób gotowy FERT
Materiał opakowianiowy VERP

Podczas planowania produkcji należy mieć na uwadze, że surowce mogą wymagać kontroli na wejściu.
Podstawowe informacje o materiale znajdziemy w danych podstawowych materiału (ang. Material Master Data) – transakcja MM03:

Ustawienia jakościowe znajdziemy w zakładce (wglądzie) Quality Management:

Rodzaje kontroli jakości dla SAP ERP i SAP EWM

Jeśli przedsiębiorstwo wykorzystuje zarówno system SAP ERP oraz SAP EWM zalecane jest, aby w SAP ERP surowce miały ustawione kontrole 01 oraz Z1701. Ustawienia te zapewnią odpowiednią komunikację pomiędzy oboma systemami.

Dla półproduktów oraz wyrobów gotowych zalecane jest ustawienie 04 i Z1704. Obie kontrole będą wymagać stworzenia planów inspekcji, a czym napiszę w kolejnych artykułach.

Kontrole 01 i 04 wymagają wpisania wyników kontroli (Recor Results – RR) i podjęcia decyzji zwolnienia (Usage Decision- UD) (transakcja QA32):

SAP umożliwia również wprowadzenie kontroli typu Lean Inspection. Zwolnienie materiału wymaga wtedy tylko decyzji użycia Usage Decision – UD. Jak poznać kiedy jest kontrola zwykła a kiedy lean? Wynika to z rodzaju kontroli (ang. inspection type):

Przegląd zapasów QM w SAP EWM

W systemie SAP EWM (obsługa procesów magazynowych), Jeśli materiał ma ustawioną kontrole na wejściu (dla surowców) lub po produkcji (półproduktów, wyrobów gotowych) po przyjęciu wpada na Q-stock – Quality Stock. Aby sprawdzić materiał, który wymaga kontroli możemy skorzystać z transakcji /N/SCWM/MON:

Wpisz numer magazynu (ang. Warehouse Number) oraz Monitor ZSAP i wykonaj (przycisk F8):

Wyświetl przegląd zapasu w monitorze magazynu:

Wybierz zapas w kontroli jakości:

Zostaną wyświetlone wszystkie materiały, które wymagają kontroli:

 

 

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.