Technika warunków: Struktury komunikacyjne i rozszerzenia

Technika warunków (ang. condition technique) jest używana szeroko w SAP do m.i. ustalania warunków cenowych, instrukcji pakowania, partii czy wyszukiwania informacji wyjściowych. Umożliwia on określanie np. rabatów czy rodzajów wydruków na podstawie wartości w określonych polach księgowanego dokumentu. W artykule Technika warunków – nowe pole przedstawiłem podstawy rozszerzania techniki warunków o nowe pola, niedostępne w standardzie SAP. Niniejszy tekst zbiera struktury komunikacyjne dostępne w poszczególnych aplikacjach systemu SAP ERP oraz rozszerzenia umożliwiające wyprowadzenia wartości własnych pól.

Ustalanie materiałów w SD

Struktury komunikacyjne

KOMKD – poziom nagłówka dokumentu
KOMPD – poziom pozycji dokumentu

Rozszerzenia

Procedura USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_KOMKD w programie MV50AFZK
Procedura USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_KOMPD w programie MV50AFZK

Ustalanie kont podczas księgowania faktury SD

Struktury komunikacyjne

KOMKCV – poziom nagłówka dokumentu
KOMPCV -poziom pozycji dokumentu

Rozszerzenia

Procedura USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV w programie RV60AFZZ
Procedura USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMPCV w programie RV60AFZZ
User exit EXIT_SAPLV60B_011

Ustalanie partii

Struktury komunikacyjne

KOMKH – poziom nagłówka dokumentu
KOMPH -poziom pozycji dokumentu

Rozszerzenia

Centralny user exit  EXIT_SAPLV01F_002 dostępny w module Batch Management
User exit EXIT_SAPLCOMK_008 w module Production Planning
Procedura USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_KOMKH w programie MV45AFZB – moduł Sales & Distribution
Procedura USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_KOMPH w programie MV45AFZB – moduł Sales & Distribution

Ustalanie warunków cenowych

Struktury komunikacyjne

KOMK – poziom nagłówka dokumentu
KOMP – poziom pozycji dokumentu

Rozszerzenia

Sprzedaż i Dystrybucja: Zlecenia sprzedaży

Procedura USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK w programie MV45AFZZ
Procedura USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP w programie MV45AFZZ

Sprzedaż i Dystrybucja: Fakturowanie

Procedura USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK w programie RV60AFZZ
Procedura USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP w programie RV60AFZZ

Transport: Koszty frachtu

EXIT_SAPLV54B_001
EXIT_SAPLV54B_002

Gospodarka Materiałowa: Zaopatrzenie

EXIT_SAPLMEKO_002

 

W kolejnym artykule o rozszerzeniach techniki warunków przedstawię struktury komunikacyjne i rozszerzenia wykorzystywane podczas ustalania informacji wyjściowej (wydruków). Ten obszar jest chyba najczęściej obsługiwany przez techników warunków.

Zostaw komentarz