Z życia Polskiej Grupy Użytkowników SAP

We wrześniu 2016 roku pomiędzy użytkownikami forumsap.pl powstała inicjatywa stworzenia Polskiej Grupy Użytkowników SAP. Inicjatywę rozpoczął założyciel tegoż forum: Dominik Tylczyński. Inicjatywa spotkała się z ogólnym uznaniem i zainteresowaniem ze strony polskich użytkowników SAP (około 2450 zarejestrowanych członków forum). Myśląc o poszerzeniu możliwości integracji i wymiany doświadczeń o spotkania i konferencje użytkowników, plan założenia stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników SAP postanowiono wprowadzić w życie.

Działo się to w kolejności, jak to zostało przedstawione poniżej (zaczynając od dołu).

Historia Polskiej Grupy Uzytkowników SAP

2017
01/09/2017
08/08/2017

Wsparcie od KlimaTherm

Zyskano poparcie i tym samym nawiązano partnerstwo z generalnym przedstawicielem Fujitsu General w Polsce, tj. z firmą KlimaTherm
07/08/2017

Robert Bosch z nami

Robert Bosch Sp. z o. o. zadeklarował pomoc w realizacji celów i misji grupy stając się tym samym oficjalnym partnerem.
30/07/2017
30/06/2017
05/06/2017
04/06/2017
25/04/2017
20/04/2017
01/03/2017

Powstaje ostateczna wersja strony.

Powstaje druga wersja docelowa wersja portalu do Polskiej Grupy Użytkowników SAP na www.sapusers.pl
02/02/2017

Utworzenie I wersji strony

Zostaje utworzona pierwsza wersja portalu internetowego Grupy na serwerze testowym.
2016
19/09/2016

Utworzenie Polskiej Grupy Użytkowników SAP

Dominik Tylczyński inicjuje utworzenie Polskiej Grupy Użytkowników SAP