Zapytania SQL w SAP HANA

Zapytania SQL w SAP HANA

Prawdopodobnie każdy, kto wykorzystuję platformę SAP HANA do budowy przepływów danych, wykorzystuje do tego w mniejszym lub większym stopniu język SQL. Widoki kalkulacyjne, funkcje tabelaryczne, procedury, czy nawet formuły w widokach graficznych – wzystkie te elementy budowane są za pomocą między innymi strukturalnego języka zapytań.

Poza tworzeniem obiektów, język SQL w SAP HANA może służyć również (a może przede wszystkim) do analizy danych, zarówno pochodzących z widoków tworzonych w HANA Studio, jak i tych z obiektów BW, o ile wykorzystujemy koncepcję BW on HANA / BW4HANA.

Analiza danych za pomocą SQL przynosi oczywiste korzyści – daje potężne możliwości, a język SQL jest powszechnie znany. Aby rozpocząć pracę z SQL w HANA Studio, najprościej włączyć konsolę SQL – w perspektywie HANA Modeler lub HANA Developer – i zacząć pisać.

Konsola to najbardziej dostępny sposób na rozpoczęcie pracy z SQL, jednak nie zawsze jest sposobem najwygodniejszym. W przypadku, gdy nie znamy struktury tabel lub widoków, szybkie napisanie efektywnego kodu bywa kłopotliwe. Na szczęście w HANA Studio istnieje kilka sposobów na ułatwienie sobie analizy danych za pomocą SQL.

Drag & Drop

Treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się login aby uzyskać pełny dostęp.

Zostaw komentarz