Znaczenie Business Blueprint przed implementacją systemów informatycznych klasy MES

Doskonałość procesów biznesowych jest głównym czynnikiem konkurencyjności[1]. Można powiedzieć, że wdrożenie jest “procesem przygotowania organizacji do zmian, instalacją, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji (systemu informatycznego) zintegrowanego wewnętrznie i zewnętrznie podsystemu informatycznego, w celu uzyskania ponadprzeciętnej pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa”[2]. Natomiast analiza procesów systemowo – biznesowych jest jednym z początkowych, głównych, i najważniejszych etapów dopasowywania oprogramowania do przedsiębiorstwa.

W tej fazie powstają ramy projektu i wdrożenia, zwane Business Blueprint, dostosowujące wymagania biznesowe do modelu SAP Business Model. Zostaje opracowany docelowy modelu procesów (ang. to-be process model). Zostaje udokumentowana i opisana architektura proponowanego rozwiązania, w której są określone dodatkowe wymagania funkcjonalne i techniczne[3]. Faza Blueprint ma generować wartość dodaną dla wszystkich osób decyzyjnych, by zaangażować je aktywnie w projekt i tym samym zyskać ich zrozumienie i aprobatę, ale też jasno określić procesy i odpowiedzialności przed wdrożeniem. Business Blueprint pomaga zidentyfikować ewentualne zagrożenia i ryzyka oraz procesy, które mogą ulec zmianie. Na przykład kiedy fabryka nie jest jeszcze zbudowana, procesy produkcyjne są w stanie finalizacji, ale podlegają jeszcze częstym zmianom. To pozwala jasno określić, czy dany proces może być przyjęty do Business Blueprint i tym samym znajdzie się w specyfikacji. Każda jego zmiana będzie oznaczała dla klienta lub dostawcy systemów informatycznych uruchomienie procedury zarządzania zmianą (ang. Change Request) w projekcie. Wpływa to ostatecznie na zaakceptowany zakres projektu [4]. To formalizuje podejście do zmiany i definiuje, kto jest odpowiedzialny za nią finansowo i funkcjonalnie. Zmiany są jednak typowe dla projektów i występują one często.

Oczekiwanym rezultatem w fazie Business Blueprint powinna być aktualizacja kompletnego planu projektu. Business Blueprint jest zamknięty i podpisany przez osoby decyzyjne u zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Po tej fazie rozpoczyna się projektowanie rozwiązań. Następuje identyfikacja luk w specyfikacji i ewaluacja możliwych rozwiązań. Zostaje zdefiniowane i opisane środowisko techniczne systemu, a termin realizacji zostaje  potwierdzony[5].

Kroki milowe i kluczowe decyzje po fazie Business Blueprint:

  • ukończone i podpisane mapowanie procesów,
  • ukończone i podpisane projektowanie,
  • ukończona i podpisana identyfikacja ewentualnych luk,
  • ocena jakości,
  • opracowanie planu komunikacji[6].

Business Blueprint ma również bardzo ważną funkcje polityczną. Wszystkie osoby decyzyjne u klienta jak i w firmie wdrażającej rozwiązanie informatyczne, powinny uzyskać kompletny szablon rozwiązania i uzyskać spójny obraz o ryzykach i zagrożeniach bądź lukach w nadchodzącym wdrożeniu. Osoby decyzyjne po obu stronach po zakończonej fazie Business Blueprint powinny „mówić” tym samym językiem[7].

[1] Scheer A.W., Kruppke H., W. Jost W., Kindermann H., AGILITÄT durch ARIS Geschäftsprozessmanagement, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2006, s. 11
[2] http://slideplayer.pl/slide/428662/ (dostęp 24.04.2017)
[3] https://www.slideshare.net/Weviston/asap-roadmap-phases-descriptions (dostęp 25.04.2017)
[4] http://kjarocka.pl/zarzadzanie-projektami/zarzadzanie-zmiana-waterfall-i-agile-naprzeciw-wyzwaniu/ (dostęp 24.04.2017)
[5] https://www.slideshare.net/Weviston/asap-roadmap-phases-descriptions (dostęp 25.04.2017)
[6] https://www.slideshare.net/Weviston/asap-roadmap-phases-descriptions (dostęp 25.04.2017)
[7] http://www.computerwoche.de/a/die-asap-methode-verlangt-viele-konsequente-entscheidungen,1088077  (dostęp 25.04.2017)

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.