CELE/WIZJA/ZASADY

Cele Polskiej Grupy Użytkowników SAP

Zbudowanie platformy umożliwiającej nawiązanie kontaktów, wymianę doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk między użytkownikami oraz konsultantami systemów SAP w Polsce.

Stworzenie jednolitego forum i wspólnej reprezentacji użytkowników, klientów i konsultantów SAP w Polsce. Ułatwienie im komunikacji z dostawcą oprogramowania.

Ułatwienie SAP rozwoju oprogramowania zgodnie z potrzebami polskich klientów i użytkowników przez aktywny udział w programach takich jak SAP Influence.

Grupa jest skierowana do wszystkich przyszłych, obecnych i byłych użytkowników oraz konsultantów systemów SAP w Polsce. Grupa jest logicznym rozwinięciem ForumSAP.pl, które porusza tematy bardziej techniczne, jest skierowane do konsultantów i zorientowane na rozwiązywanie konkretnych problemów systemowych.

Wizja Polskiej Grupy Użytkowników SAP

Naszą wizją jest ogólnopolska unia wszystkich przyszłych, obecnych i byłych użytkowników oraz konsultantów systemów SAP w Polsce, blisko współpracujących ze sobą oraz z SAP Polska i SAP globalnie, realizująca cele grupy.

Naszą ambicją jest zbudowanie krajowej grupy o skali, prestiżu i skuteczności działania porównywalnej (przy zachowaniu wszelkich proporcji oczywiście) z amerykańską grupą Americas’ SAP Users’ Group (ASUG).

Zasady Polskiej Grupy Użytkowników SAP

Definicje

Serwis – strona internetowa działająca pod adresem http://sapusers.pl;

Użytkownik – każdy podmiot i osoba korzystające z serwisu;

Członek – użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie;

Profil – dane podane przez użytkownika w procesie rejestracji;

Autor – członek publikujący artykuły na stronie głównej serwisu;

Administrator – członek zarządzający serwisem;

Wypowiedź – każda treść umieszczona w serwisie m.in. artykuł, komentarz, temat na forum, odpowiedź na forum;

Zasady pisania

Serwis służy wymianie wiedzy, poglądów i dobrych praktyk w obszarze szeroko pojętego wykorzystania systemów SAP. Użytkownicy powinni respektować tę tematykę w swoich wypowiedziach, zachowując kulturę i wzajemny szacunek.

Wypowiedzi powinny być pisane z zachowaniem zasad pisowni polskiej w tym ortografii i interpunkcji.

Niedozwolone są wypowiedzi naruszające lub nawołujące do naruszania prawa, obraźliwe w stosunku do innych użytkowników i osób, agresywne lub nawołujące do agresji, dyskryminujące w jakikolwiek sposób m.in. na tle rasy, płci, wieku, orientacji seksualnej.

Każdy członek może zostać autorem. W tym celu proszę o kontakt z administratorem przy pomocy formularza.

Zasady prywatności

Rejestracja w serwisie jest dobrowolna, wymaga akceptacji niniejszych zasad.

Podanie danych w procesie jest dobrowolne, dane te nie są weryfikowane.

W trakcie rejestracji nie jest wymagane podanie żadnych danych osobowych.

Członkowie mają prawo do aktualizacji swojego profilu oraz jego usunięcia.

Profile członków są publikowane i dostępne dla innych członków na stronie LISTA CZŁONKÓW.

Dozwolone jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu pod warunkiem każdorazowego przywołania źródła treści oraz wskazania adresu serwisu.

Serwis korzysta z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania.

Serwis korzysta z Google Analytics w celu zbierania statystycznych informacji do analizy ruchu.

Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu, wypowiedzi użytkowników, za treść reklam w serwisie oraz za skutki i szkody wykorzystania serwisu przez użytkowników.

Użytkownicy są odpowiedzialni za swoje wypowiedzi i działania w serwisie.

Użytkownik wykorzystuje serwis na własny koszt i ryzyko. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

Kontakt

Mailowy kontakt z administratorem serwisu: [email protected]

Formularz kontaktowy