Operacje jakościowe w SAP EWM

Agregacja dla materiału

W dużych organizacjach używany jest często system SAP ECC / ERP oraz SAP EWM. Nierzadko w zakresie kontroli jakości systemem nadrzędnym jest SAP EWM – w tym systemie są zarządzane dokumenty jakościowe (ang. inspection documents), zapas w kontroli jakości (ang. quality stock), partie (ang. batch management) oraz daty przydatności partii (ang. shelf life expiration date).

Co to oznacza? W momencie kiedy ustawimy, że przyjmowany surowiec ma być kontrolowany przez dział jakości w ECC ustawiamy kontrole 01 i Z1701 – 01 dla ECC, Z1701 dla EWM. Przyjmowany material w systemie ma tworzony w SAP EWM inspection document, który determinuje tworzenie inspection lotu w SAP ECC.

Materiały które mają ustawione Batch Managed – tworzony lot i SLED (shelf life expiration date) – date ważności są przenoszone na Q-stock.

Proces jakościowy EWM – ECC opisuje najlepiej poniższy schemat:

Źródło: materiały szkoleniowe SAP

Agregacja – Ustawienie jakościowe – Zlecenie/Batch/ Paleta

Podczas przyjęcia materiału może generować się pojedynczy inspection lot lub kilka inspection lotów.

Przykład

Treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się login aby uzyskać pełny dostęp.
W ten sposób ustawiliśmy agregacje dla surowca – jeden inspection lot dla jednego batcha podczas przyjęcia.

 

Zostaw komentarz