Podstawy konfiguracji zakładu w SAP- cz.XII – konfiguracja parametrów dotyczących zleceń produkcyjnych – ustanawianie profili sterowania produkcją i planistów produkcji

Konfiguracja parametrów dotyczących zleceń produkcyjnych

Profil sterowania produkcją i planista produkcji

Konfiguracja zleceń produkcyjnych ma bezpośredni wpływ na to, jak funkcjonuje produkcja w firmie, jeżeli jest ona zarządzana na poziomie zleceń produkcyjnych. Kroki w konfiguracji zakładu prowadzące do odpowiedniego ustawienia wszystkich parametrów dla zleceń, powinno się rozpocząć od określenia planistów produkcji, profili sterowania produkcją, typów zleceń i zakresu numerów dla zleceń. Określenie typów zleceń, wykonywane w transakcji konfiguracyjnej OPJH, dla których ścieżka w konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control →Master Data → Order → Define Order Types i określenie zakresu numerów dla zleceń wykonywane w transakcji CO82, do której ścieżka w konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control → Master Data → Order → Define number ranges for orders, pomijam w niniejszym opracowaniu.

Pokazanie procesu konfiguracji dla zleceń produkcyjnych, chciałbym rozpocząć od ustanowienia profilu sterowania produkcją i planistów produkcji.
Profil sterowania produkcją konfigurujemy w transakcji OPKP, do której ścieżka w konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control →
Master Data → Define Production Scheduling Profile.

Sam profil określa to, jakie transakcje biznesowe mogą być uruchomione równocześnie przy tworzeniu zleceń produkcyjnych (np. tworzenie i jednoczesne zwalnianie zleceń), uruchamianie automatycznego przyjęcia towaru, itp.

Profil zarządzania produkcją jest wczytywany do zleceń podczas ich tworzenia, a można go przypisać do materiału lub planisty. Profil przypisany do materiału ma pierwszeństwo.
W transakcji OPKP na pierwszym ekranie określamy czy dane dla profilu sterowania ustanawiamy od początku (przycisk „new entries”) czy też kopiujemy profil sterowania z już ustanowionego w innym zakładzie jeżeli, mamy taką możliwość. Ja w niniejszym artykule skorzystałem z tej drugiej możliwości.
Na pierwszym ekranie transakcji OPKP zaznaczamy w takim przypadku wpis z zakładem i interesującym nas profilem, a potem wybieramy przycisk „copy as”.

Na kolejnym ekranie, tak jak w naszym przypadku czyli w razie kopiowania, sprawdzamy parametry dotyczące profili sterowania czy zgadzają się z tym co chcemy uzyskać, a następnie zmieniamy nazwę/oznaczenie zakładu na tą, w której tworzymy profil sterowania.

Po potwierdzeniu kopiowania wpisu (ENTER), wracamy do ekranu z listą wpisów, a następnie zapisujemy zmodyfikowane dane dotyczące konfiguracji profili sterowania produkcją dla zlecenia produkcyjnego.

Ustanowienie w systemie SAP planisty produkcji ( ang. production scheduler), czyli osoby odpowiedzialnej za planowanie i rozkład obciążeń dla danego materiału, które są lub będą do niego przypisane, wykonujemy w transakcji konfiguracyjnej OPJ9 dl której ścieżka w menu konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control → Master Data → Define Production Scheduler.

Na pierwszym ekranie tej transakcji możemy wybrać opcję nowego wpisu, albo opcję kopiowania (np. w obrębie jednego zakładu, jeżeli opisy i oznaczenia dla planistów są podobne w treści, a różnią się np. tylko liczbą).
Przy kopiowaniu zaznaczamy na pierwszym ekranie transakcji OPJ9 linię z oznaczeniem planisty, a następnie przycisk „copy as”.

Na kolejnym ekranie zmieniamy wszystkie potrzebne dane, potwierdzamy zmienione dane (ENTER), a następnie zapisujemy nasz wpis.

W przypadku jeżeli mamy możliwość i potrzebę skopiowania danych dotyczących planistów w większej ilości możemy zaznaczyć na liście w OPK9 wszystkie konieczne wpisy, a następnie przy kopiowaniu zmieniać po kolei dane przy wszystkich wpisach zaznaczonych na liście ze skopiowanymi danymi.

 

Zostaw komentarz