Podstawy konfiguracji zakładu w SAP – cz.XIV – konfiguracja parametrów dotyczących zleceń produkcyjnych – parametry rodzajów zlecenia i definiowanie parametrów harmonogramowania

Konfiguracja parametrów dotyczących zleceń produkcyjnych

Parametry rodzajów zlecenia i definiowanie parametrów harmonogramowania

Zlecenia produkcyjne są kontrolowane poprzez ustalone parametry rodzajów zlecenia. Parametry te są specyficzne dla zakładu i rodzaju zlecenia, a zaliczymy do nich m.in. wybór marszruty, wybór specyfikacji materiałowej, wybór wersji produkcyjnej, procedura przeszukiwania partii, dokumentacja ruchów materiałowych itp. Parametry rodzajów zlecenia ustalamy w transakcji OPL8, do której ścieżka w konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control →Master Data → Order → Define order-type dependent parameters.

Treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się login aby uzyskać pełny dostęp.

Zostaw komentarz