Podstawy konfiguracji zakładu w SAP – cz.XIV – konfiguracja parametrów dotyczących zleceń produkcyjnych – parametry rodzajów zlecenia i definiowanie parametrów harmonogramowania

Konfiguracja parametrów dotyczących zleceń produkcyjnych

Parametry rodzajów zlecenia i definiowanie parametrów harmonogramowania

Zlecenia produkcyjne są kontrolowane poprzez ustalone parametry rodzajów zlecenia. Parametry te są specyficzne dla zakładu i rodzaju zlecenia, a zaliczymy do nich m.in. wybór marszruty, wybór specyfikacji materiałowej, wybór wersji produkcyjnej, procedura przeszukiwania partii, dokumentacja ruchów materiałowych itp. Parametry rodzajów zlecenia ustalamy w transakcji OPL8, do której ścieżka w konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control →Master Data → Order → Define order-type dependent parameters.

Na pierwszym ekranie tej transakcji wybieramy przycisk „new entries” przy tworzeniu nowych parametrów dla zlecenia, możemy tez skorzystać z opcji kopiowania już utworzonych parametrów dla zlecenia (tak postąpimy w naszym przykładzie). W tym celu zaznaczamy odpowiedni wpis z rodzajem zlecenia.

Na kolejnym ekranie w poszczególnych zakładkach z danymi widzimy wielkości, które mają bezpośredni wpływ na to jak dla poszczególnych typów zleceń produkcyjnych będą się kształtowały same zlecenia.

W zakładkach „Implementation”, „Cost Accounting” i “Display Profiles” określamy pozostałe parametry dla danego rodzaju zlecenia produkcyjnego.

Parametry harmonogramowania dla zleceń produkcyjnych są definiowane podczas konfiguracji systemu i są ustanawiane dla zakładu, typu zlecenia i planisty produkcji. Podczas konfiguracji zleceń produkcyjnych ten krok wykonujemy używając do tego transakcji OPU3, dla której ścieżka w konfiguracji to SAP Customizing Implementation Guide → Production → Shop Floor Control → Operations → Scheduling→ Define Scheduling Parameters for Production Orders.

W tej tabeli konfiguracyjnej definiujemy poziomy harmonogramowania i typy harmonogramowania. Trzeba wiedzieć, że zlecenia produkcyjne są zawsze harmonogramowane w ściśle określony sposób, dlatego należy przy tym kroku konfiguracji zwracać szczególną uwagę na te pola które decydują o szczegółach harmonogramowania.
Typy harmonogramowania, które mogą być ustanowione, nie biorą pod uwagę mocy produkcyjnych dostępnych dla zleceń na dzień w którym zostało zaharmonogramowane rozpoczęcie operacji. W parametrach dla harmonogramowania określamy też np. jak będzie przebiegało harmonogramowanie z uwzględnieniem przerw, możemy też określić że ponowne harmonogramowanie powinno być uruchamiane po zwolnieniu zlecenia do produkcji.

W samej transakcji OPU3 mamy możliwość ustanowienia od początku wszystkich możliwych parametrów, możemy też jeżeli mamy taką możliwość, skopiować parametry harmonogramowania z innych typów zleceń, bądź też z już ustanowionych typów zleceń w innych zakładach. W niniejszym artykule skorzystałem z opcji kopiowania danych.
W tym celu na pierwszym ekranie transakcji OPU3 zaznaczamy wpis z którego kopiujemy dane.

Na kolejnym ekranie w miejscu zakład wpisujemy ten w którym ustanawiamy parametry harmonogramowania i ustalamy inne opcje dla harmonogramowania. Po ustanowieniu lub skopiowaniu wszystkich potrzebnych parametrów harmonogramowania, zapisujemy naszą konfigurację.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.