SAP HANA analityka real-time

SAP HANA analityka real-time

Calculation View – przegląd wirtualnych widoków

Wirtualne widoki (VDM) to koncepcja, która została zaimplementowana wraz z wprowadzeniem SAP HANA Live dla SAP Business Suite. Jest to uporządkowana struktura widoków bazy danych HANA, która zapewnia bezpośredni dostęp do danych biznesowych SAP za pomocą standardowych żądań SQL
oraz oData. Wirtualny widok to spójny biznesowo (zrozumiały), kompleksowy i wykonywalny model, który może być integrowany z takimi aplikacjami jak: SAP Analytics Cloud, SAP Business Objects, Excel oraz zewnętrznymi interfejsami bez potrzeby użycia dodatkowej warstwy np. ABAP.

Wirtualny widok jest częścią architektury in-memory, ponieważ znajduje on zastosowanie zarówno
w rozwiązaniu S/4HANA oraz SAP HANA. Zaletą wykorzystywania VDM jest implementacja modeli biznesowych wykorzystywanych w codziennym raportowaniu oraz wyeliminowanie wstępnie zdefiniowanych tabel agregujących, tak jak to miało miejsce w tradycyjnym podejściu. W przypadku platformy HANA dostępna jest wystarczająca wydajność, aby w czasie rzeczywistym uzyskać potrzebne informacje (SAP HANA – ciągła innowacja w dobie cyfrowej transformacji).

Rozpatrując różne scenariusze analityki operacyjnej real time tj. S/4HANA i SAP HANA otrzymujemy dwa osobne produkty, które wykorzystują wirtualne widoki. Pierwszy z nich, S/4HANA dostarcza wirtualne widoki w postaci tzw. CDS Views (Core Data Services). CDS jest częścią modułu Embedded Analytics, który również zawiera narzędzia do odczytywania wirtualnych modeli oraz do tworzenia analiz i wizualizacji. W przypadku SAP HANA Live mamy do czynienia z tzw. Calculation Views.  W tym miejscu warto dodać, że wirtualne widoki w S/4HANA, nie są używane w SAP HANA Live.

CDS podobnie jak HANA Live jest kompleksowym rozwiązaniem zawierającym modele biznesowe obejmujące wszystkie biznesowe obszary np. SD, FI, CO. Embedded Analytics (S/4HANA) oparte o widoki CDS udostępniają dane z tabel transakcyjnych, tabel podstawowych dla celów analityki w czasie rzeczywistym.

Próbując porównać te dwa rozwiązania należy skupić się na wykorzystywanej technologii, ponieważ wynik z dostarczonych modeli jest taki sam zarówno dla CDS Views, jak i Calculation Views. Niestety widoki wirtualne w postaci SAP HANA Live nie są rozwijane. W przypadku Embedded Analytics producent z każdą nową aktualizacją produktu dostarcza nowe funkcjonalności.

W takim razie jaka jest różnica?

SAP HANA Live wykorzystywana jest w celu udostępniania i wzbogacania danych dla Business Intelligence. Calculation Views są ograniczone do odczytu danych, natomiast widoki CDS mają możliwość odczytu danych i ich zapisu. Oczywiście możliwości widoków CDS wykraczają poza standardowe funkcje np.:

 • tworzenie KPI z możliwością drążenia danych,
 • tworzenie aplikacji planistycznych,
 • tworzenie modeli, które służą jako źródło danych dla narzędzi ETL,
 • dostarczanie analityki w czasie rzeczywistym,
 • dostarczanie modeli typowych dla hurtowni danych (model gwiazdy, płatka śniegu).

Skupmy się jednak na tworzeniu modeli za pomocą obiektów Calculation View.

Tak jak wcześniej zostało wspomniane Calculation View należy powiązać z SAP Business Suite  (Rysunek 1) lub scenariuszem SAP HANA Side-Car (Rysunek 2) czyli osobną instancją platformy
SAP HANA, do której dane dostarczane są za pomocą narzędzi ETL (SLT, Data Services).

Scenariusz SAP Business Suite (HANA Live)

Rysunek 1 SAP Business Suite (SAP HANA)

Scenariusz Side-Car (HANA Live)

Rysunek 2 Scenariusz Side-Car (SAP HANA)

SAP HANA Live jest nieodłącznym elementem dostarczanym jako paczka wirtualnych modeli, które można wykorzystać od razu po jej zainstalowaniu.  Dodatkowo SAP HANA Live zawiera:

 • predefiniowane modele obejmujące wszystkie obszary biznesowe,
 • narzędzia pozwalające na modyfikowanie predefiniowanych modeli,
 • aplikacje SAP Fiori, które oparte są o predefiniowane wirtualne modele.

Oczywiście, oprócz dostarczonego kontentu użytkownik ma możliwość tworzenia własnych zaawansowanych modeli informacyjnych, wykorzystując przy tym rozbudowane funkcjonalności np.:

 • tworzenie hierarchii,
 • wskaźniki ograniczone,
 • zaawansowane przeszukiwanie tekstów (fuzzy search),
 • tworzenie zmiennych,
 • grupowania miar, atrybutów w foldery.

Aktualnie wyróżniamy trzy rodzaje obiektów (SAP HANA 2.0):

 1. Calculation View typu DIMENSION,
 2. Calculation View typu CUBE,
 3. Calculation View typu CUBE with STAR JOIN.

Wcześniejsze wersje SAP HANA 1.x zawierały jeszcze wirtualne widoki typu:

 • Atrribute View,
 • Analytical View.

Zostały one zastąpione przez Calculation View typu Dimension oraz Cube with Star Join.

Na rysunku poniżej przedstawiony został podział widoków kalkulacyjnych, włączając w to widoki z poprzednich wersji (Attribute View i Analytical View):

Rysunek 3 Podział widoków kalkulacyjnych

Każdy z wymienionych obiektów ma swoje właściwości, które wykorzystywane są w różnych przypadkach. W tabeli poniżej zawarte zostało zestawienie widoków wirtualnych Calculation View wraz z ich właściwościami:

Calculation ViewWłaściwości
[PUSTY]
 • brak możliwości konsumpcji przez narzędzia raportowe

 • brak wielowymiarowego wsparcia

 • dodaje kontekst obliczeniowy wykorzystując tabele zawierające dane opisowe

 • domyślny węzeł Projection
Dimension
 • dodaje kontekst obliczeniowy wykorzystując tabele zawierające dane opisowe

 • pozwala uporządkować dane podstawowe i dostosować je do wymogów raportowania

 • łączy ze sobą tabele, definiuje jako wymiary, które zawierają wszystkie potrzebne atrybuty

 • wyselekcjonowanie kolumn z tabel, które są wymagane do raportowania

 • tworzenie hierarchii

 • tworzenie zmiennych

 • modyfikacja nazwy kolumn

 • domyślny węzeł Projection
Cube
 • kontrola agregacji danych

 • wykonanie skomplikowanych kalkulacji

 • tworzenie hierarchii

 • tworzenie

 • domyślny węzeł Aggregation
Cube with Star Join
 • kontrola agregacji danych

 • wspiera wielowymiarową analizę danych

 • wykonanie skomplikowanych kalkulacji

 • tworzenie hierarchii

 • tworzenie zmiennych

 • łączy ze sobą wymiary (Calculation View type Dimension) tworząc schematy gwiazdy, płatka śniegu

 • domyślny węzeł Star Join
Tabela 1 Właściwości widoków kalkulacyjnych

 

Niezmiennym elementem każdego widoku kalkulacyjnego jest węzeł Semantic. Węzeł Semantic jest podsumowaniem modelu, który zawiera obiekty wynikowe (wymiary, miary, hierarchie, zmienne) oraz  podstawowe właściwości wirtualnego modelu np.: nazwę techniczną, zastosowane uprawnienia, domyślny schemat.

Przyjrzyjmy się w jaki sposób Attribute View został zastąpiony przez Calculation View typu Dimension oraz Analytic View, który został zamieniony na Calculation View typu Cube with Star Join.

SAP HANA 1.xSAP HANA 2.x
Attribute ViewCalculation View typu Dimension
Tabela 2 Zastąpienie Attribute View widokiem wirtualnym Calculation View typu Dimension

 

Attribute View zbudowany jest z jednego węzła tzw. Data Foundation, w którym to łączymy ze sobą źródła danych relacjami.

W drugim podejściu (Calculation View typu Dimension) węzeł Data Foundation został zamieniony domyślnym węzłem (Projection) oraz możliwością dodawania kolejnych węzłów np. join, union, aggregation, które umożliwiają tworzenie bardzo złożonego modelu.

SAP HANA 1.xSAP HANA 2.x
Analytic ViewCalculation View typu Cube with Star Join
Tabela 3 Zastąpienie Analytic View widokiem wirtualnym Calculation View typu Cube with Star Join

 

W przypadku Analytic View węzeł Data Foundation został usunięty. Daje to możliwość rozbudowania modelu poprzez wykorzystanie dodatkowych węzłów (np. union, projection, join, caclulation view).

Poniżej zestawienie dodatkowych węzłów, które możemy wykorzystać tworząc model.

Dodatkowe węzły
(Graficzne)
Właściwości
Projection
 • selekcja kolumn

 • zmiana nazwy kolumn

 • filtrowania danych

 • dodawanie prostych kolumn kalkulacyjnych
Join
 • łączenie za pomocą relacji tabel, innych węzłów
Union
 • zwracanie kombinacji wartości z różnych źródeł danych
Aggregation
 • agregacja wskaźników

 • tworzenie zaawansowanych kalkulacji

 • kontrola agregacji
Ranking
 • Tworzenie rankingu
Non Equi Join
 • Tworzenie warunków połączenia między źródłami danych, który używa operatory porównania <,>,>= itp., zamiast znaku równości
Minus
 • Wyznaczenie różnicy zbiorów danych
Intersect
 • Wyznaczanie części wspólnej zbiorów danych
Table Function
 • Wykorzystanie funkcji tabelarycznych jako źródło danych w widoku kalkulacyjnym
Hierarchy Function
 • Wykorzystanie standardowych funkcji hierarchicznych
Anonymization
 • Anonimizacja danych – proces przekształcenia wrażliwych danych ( osobowych), którego celem jest ich zaszyfrowanie tak aby uniemożliwić odkrycie tożsamości osoby
Tabela 4 Właściwości węzłów

 

Warto wspomnieć, że każdy z widoków wirtualnych, który został stworzony w wersji SAP HANA 1.x, który można również zmigrować do wersji SAP HANA 2.x. Warto wziąć pod uwagę ten proces, ponieważ wraz z nowymi obiektami dostarczane są nowe funkcjonalności. Dodatkowo SAP przechodzi na nowy interfejs tzw. Web IDE for SAP HANA, który niebawem zastąpi SAP HANA Studio (Eclipse).

Źródła:

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.