Gdyby tylko nie ci pracownicy…

Gdyby tylko nie ci pracownicy…

Zmiana organizacyjna wynikająca z wdrożenia dużego systemu ERP jest zawsze procesem długim, czasochłonnym, obarczonym również bardzo dużą dawką negatywnych emocji, które wynikają z odczucia utraty przez pracowników istotnych dla nich wartości. Elizabeth Kübler-Ross wskazuje na pięć etapów, przez które przechodzi każdy człowiek, w tym pracownik, w sytuacji utraty kogoś lub czegoś cennego [Marchewka, 2006, s. 276-277].

Proces zmiany, wynikający z wdrożenia systemu klasy ERP, również zawiera podobny schemat zachowań (utrata stabilności, przewidywalności, rutyny, bezpieczeństwa itd.), które ostatecznie mogą prowadzić mimo wszystko, nie tylko do próby jedynie adaptacji, ale przede wszystkim do świadomej akceptacji nowego modelu pracy. Nie zawsze niestety ma to miejsce, wręcz przeciwnie.

Opisany w literaturze w literaturze przedmiotu  indywidualny proces zmian w zakresie postaw i akceptowalnych wartości obejmuje pięć, często niezwykle dramatycznych dla pracownika faz:

 1. Negację (Denial) – pracownicy „zderzając się” z nowym, nieznanym dla siebie systemem, doznają swoistego szoku. Jest to stan niedowierzania, zatrzymania się, próby szybkiego zrozumienia nowej sytuacji. Często pojawiają się takie określenia jak: „Czy na pewno będziemy pracować z tym nowym (w domyśle ‘złym’)?”; „To na pewno nie jest ostateczna decyzja”; „Jest to zapewne jakaś kolejna plotka, żart”.
  Treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się login aby uzyskać pełny dostęp.
  Ostatecznie, czy o sukcesie projektu ERP nie decyduje emocjonalny stosunek większości pracowników do nowego systemu?

  Przypisy

  [1] Faza „złości” przypomina postawę XIX wieczny Luddystów, którzy negując sens pracy z nowymi maszynami parowymi (krosna) po prostu je niszczyli. Pojawienie się nowych technologii w ówczesnej rzeczywistości społecznogospodarczej oznaczało dla całych grup zawodo-wych degradację w obszarze tradycyjnych więzi rodzinnych, statusu społecznego i ekonomicznego. Współcześnie, możemy dostrzec podobne zachowanie niektórych grup pracowników, związków zawodowych ukierunkowane na całkowitą negację procesu informatyzacji wskazując na podobne negatywne skutki społeczne (neoluddyzm).

  Bibliografia

  Marchewka J.T. (2006), Information Technology Project Management. Providing Measureable Organizational Value, Wiley, Danvers, USA.

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.