Podstawy konfiguracji zakładu w SAP – cz.VI – przypisanie organizacji zakupowej do zakładu

Konfiguracja organizacji zakupowej

Jeżeli organizację zakupową tworzy się w systemie całkowicie od podstaw, to wtedy należałoby skorzystać z transakcji konfiguracyjnej OX08, lub ze ścieżki w drzewie konfiguracji SPRO → SAP Reference IMG → Enterprise Structure → Definition → Materials Management → Maintain Purchasing Organization. Podobnie należałoby postąpić z konfiguracją grupy zakupowej i skorzystać ze ścieżki w drzewie konfiguracji SPRO → SAP Reference IMG → Materials Management → Purchasing → Create Purchasing Groups. Jeżeli mamy ustanowioną w systemie SAP organizację zakupową, to wtedy możemy postąpić na trzy sposoby: możemy połączyć jedną organizację zakupową z jednym zakładem, możemy połączyć jedną organizację zakupową z wieloma zakładami, możemy też połączyć wiele organizacji zakupowych z jednym zakładem. W pracy nad niniejszym artykułem skorzystałem z możliwości pracy z już zdefiniowaną organizacją zakupową i grupą zakupową, stąd konieczne było tylko przypisanie zakładu do już istniejącej organizacji zakupowej.

Treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się login aby uzyskać pełny dostęp.

Zostaw komentarz